2018-06-21 – Zeitgeist_Změna myšlenkového toku_32.část

2018-06-21 – Zeitgeist_Změna myšlenkového toku_32.cast_178min