2019-03-10 – Jan František Bím _ Průvodce doprovázenými poutěmi krajinami vnějšími i vnitřními