2019-03-17 – Zdeněk, Libor, Pepa a Mojmír _ Z pokladů Slezských a Moravských