2019-05-19 – Jaroslav Kuchař_ Hnutí Cesta k odpovědné společnosti. Pokud chceme přežít, spolupracujme.