2019-05-26 – ing.arch. Petr M. Hájek _ Bydlení a prostory pro život v přírodě.