2019-06-16 – Miloš Zverina_ Pamätný Deň genocídy Slovanov 22.6. a Slovenský Národný Pochod Dukla – Devín