2019-06-30 – Jiří Šifrin _ Bůh Synergie 2 – druhé představení knihy o Stalinovi.