2019-09-29 – Mojmír Babáček – Lidský mozek může být ovládán na dálku.