2019-10-13 – Nastává doba znovu-zrození Slavjanské duše.