2019-11-03 -Vedagor 1- Pilotní program Slovanstvo z pohledu dějin. (Úvod do Slovanství a Slavjanství)