2020-02-01 – Rudolf Vaský _ O genocidě

Přednáška hybatele změn Rudolfa Vaskýho ze Slovenské republiky.
SVCS Studio CS