2020-10-10 – Miroslav Graner a Soňa Ludmila _ Soběstačnost

Autentický rozhovor o nutnosti osobní soběstačnosti
v době nesvobody a okupace našich národů.
Studio CS