2021-08-04 – MUDr M.Obrtel_JUDr A.Krajníková_R.Pech_Středa-Debaty je třeba