2021-10-16 – Sámoška 10.díl

Debata: Soňa Ludmila, Sámo Vladimír a bezdomovec Ráďa
Téma: Kolaborace
Volby do poslanecké sněmovny ČR
Občiansky tribunál na Slovensku
Studio CS