2021-12-04 – Řeklo se stalo se s hostem Markem 79. díl – 119 min.

Kam až může dojít „delegování“ autority? Seznamte se s vykonavateli zadání autorit! Poslušnost, občanská poslušnost, bezmyšlenkovitá oddanost nařízení . . . Chemizace prostředí a závislost jedinců. Psychologická válka, její účastníci a jejich možnosti. Kdo je kdo? Znáte svoji možnost volby? Když vláda slibuje, vždy lže! https://t.me/ceskadomobrana/48858