2021-06-19 Lodní právo, Živý člověk – Necenzurované.net # LVI / Přirozenost

mail na Simonu –  [email protected]    Chystajú nám „páni sveta“ na júl celosvetový kolaps? Fenomén, o kterém se mluví – SIMONA SCHUBERT, její analýza Lodního práva, aneb proč jsme jen VĚC  Velký odstřel – Globální vyhlazovací program   Kam zmizí majetek většiny z nás?