20.6.2021 - Martin Marcikán

2021-06-19 Lodní právo, Živý člověk – Necenzurované.net # LVI / Přirozenost

mail na Simonu –

 [email protected]
 
 
 
 
Chystajú nám „páni sveta“ na júl celosvetový kolaps?


Fenomén, o kterém se mluví – SIMONA SCHUBERT, její analýza Lodního práva, aneb proč jsme jen VĚC
 
 
Velký odstřel – Globální vyhlazovací program 
 
 
Kam zmizí majetek většiny z nás?

Přirozenost Lodní právo / Necenzurovane.net. / Simona Schubert-Sebova / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / Živý člověk /

Komentáře

 • Simona napsal:

  Každé „právo“ktoré je vytvorené na základe „Lodného Práva“sú iba konštituálne vytvorené slová ktoré sú skryté sofistikovanými metodami pod terminologickými názvami,aby ludí odviedla a zmiatla z ich skutočnej podstaty významového charakteru ako sú ľudské prirodzené práva a tým pádom „človeka“odklonia od spravodlivého charakteru významu života!

  A pretože tieto práva,spravodlivosti,ústavy ako také sú bezcenné,a nemajú skutočnú podstatu spravodlivosti!
  -sú to pod terminologickými slovíčkami,ktoré sa posudzujú z iného významu ako je ich skutková podstata inštitucionalizovaného práva,ktorá ale nie je právom,sä to iba bezváznamové pravidlá-ktoré sa iba nazvali“spravodlivosť a právo“ na určitých miestach toho-ktorého štátu či krajine!
  A preto,že lodné právo sa dá obmieňať,formovať,tak si ho formujú podľa vlastného rozumu ako sa im hodí,len nie na základe skutočného „živého zákona“ako takého-čiže „prirodzeného zákona“dané od Boha ľudom!

 • Simona napsal:

  Transformácia „občana“na živú bytosť-človeka:“definícia:“občania“/nie živý človek/sú mrtve duše a tým pádom Vaše duše sú vyhlásené za majetok štátu zo Zákona Ludských Práv z roku“1798″ktoré spadajú pod Rímske právo(vytvorené výsadne pre otrokov!),a tým pádom,každá „ľudská duša“na základe :“rodných listov-krstných listov“patrí Vatikánu!Kedže Vatikán vlastní všetky štáty sveta na základe „Ludských Práv“,ktoré boli vyhlásene v roku,čo už som spomenula a teda,je tvorca všetkých Zákonov v štáte ako takých:od demokracie po fašizmus,tak ON/VATIKAN/je splnomocnenec zákonov si robiť s mrtvymi dušami čo chce,a ešte to má odsúhlasené v každom štáte“občanmi“/mrtvymi dušami“!/a to VOLBAMI-tých ktorých strán a inštitúcií,čiže občania s tým súhlasia s tými zákonmi,ktoré sú tvorené svojimi súhlasnými podpismi vo volbách!!ktoré sa konajú každé štyri roky!!
  …-a teda,každý štát ma zákonné právo na základe vašich podpisových potvrdení vo volbách si tvoriť „ľudské zákony“ako „ONI“chcú,nie ako „občania“/mrtve duše/chcete!!lebo ludia v tom-ktorom štáte dali svoju „MOC“do rúk politickým stranám,ktorí oni rozhodujú aj o ľudskej SLOBODE-takže oni tvoria vašu slobodu-nie „VY“národ!!to je to,prečo Vám berú vaše ľudské/živé/právo aj na súdoch,kde oni /sudcovia,prokurátor/rozhoduje o vašich dušiach/mrtvych/lebo nie ste živé duše-bytosti!