5.5.2024 - Martin Marcikán

2024-05-05 Otázky a odpovědi V. V. Pjakina ze dne 29.04.2024

https://odysee.com/@radiosv.studiokadan:6/Ot%C3%A1zky-a-odpov%C4%9Bdi-V.-V.-Pjakina-ze-dne-29.04.2024:5

Vážení čtenáři, představujeme vám knihu vnitřního prediktoru SSSR

Státní symboly a státní suverenita.

Je omylem domnívat se, že se světový systém státních vlajek zformoval jen tak sám o sobě.

Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejichž základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny do vědomí na základě schématu ovládání lídra.

V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve vlajkách a další státní symbolice.

Získat tuto knihu můžete v on-line obchodu Ozon.ru

Všechny odkazy najdete v popisu k tomuto videu, a také na našich sociálních sítích.

POZOR POZOR POZOR NOVÉ OZNÁMENÍ!

Nově do češtiny přeložena kniha Ford a Stalin, o tom, jak žít lidsky

(starý překlad je nekompletní a nekvalitní)

Nová kniha na Zakázaném vzdělání !!!

Překlad knihy Státní symboly a státní suverenita !!!

Stalinova ekonomika od Valentina Jurijeviče Katasonova !!!

https://www.zakazanevzdelani.cz/

Fond konceptuálních technologií uvádí pravidelný analytický pořad Otázky a odpovědi

Tak už mi nezbývá než vám připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto,

že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů.

Zatímco dříve, aby se z vás stal platný občan a člověk, stačilo naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musíte znát nejen pravidla silničního provozu, ale také to, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy.

Takové znalosti najdete jen v jenom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR.

Pro stávající složitý a silný manévr jsme předem připravili trojdílnou knihu Válka, Stát a Bolševismus.

V prvním dílu Stát se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy.

Nyní je to ten nejaktuálnější problém a mnozí vystupující analytici nemají ani ponětí o tom, o čem vlastně mluví. Maximálně řeknou, že to není žádný stát. A co to tedy je? Na to tam dáváme odpověď.

Druhý díl Válka je o způsobech vedení válek. Vždyť války nebývají jen horké na bojištích, existují i války obchodní, diplomatické, „studené“ a další…

To vše tam probíráme, co je to a co každá taková válka znamená. A kde je východisko z tohoto kataklyzmatu?

Východisko je jen v ruském Bolševismu, v nastolení pravidel ruského světa. A aby tu ten ruský bolševismus nepřipustili, tak u nás zavádějí fašismus, chtějí předělat ruský národ a vnutit mu zcela jiné způsoby chování.

Další kniha je Státní symboly a státní suverenita.

Prostřednictvím státních vlajek, státních erbů a hymen, můžete porozumět tomu, co který stát znamená. Dokonce i když vidíte jen vlajku, tak už vám to napoví, co si daný stát může dovolit a co ne.

Naši partneři jako přílohu k té třídílné knize Válka, Stát a Bolševismus vydali sborník analytických prací Fleet is being, je to pozměnění té známé fráze Fleet in being, že námořní flotila věci ovlivňuje už jen pouhou svou existencí.

Jestliže navíc začne aktivně jednat, tak je to již Fleet is being.

Naši partneři také vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání té třídílné práce.

Nyní totiž připravujeme třetí vydání té práce Válka, Stát a Bolševismus a abyste si je nemuseli znovu kupovat, stačí si dokoupit tento doplňkový díl, kde jsou všechny hlavní doplňované materiály.

Je to tedy doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání té třídílné práce.

Naši partneři začali vydávat sérii Knihovna konceptuálních znalostí.

Vydán byl díl O ekonomice, který vypráví o jejím fungování.

Vydán byl díl O imitačně-provokační činnosti, kde se probírá, jak rozpoznat imitátory a provokatéry, abyste nezahubili sebe ani stát.

Díky těmto znalostem dokážete rozpoznat i jednání Medvěděva a Dugina s tím jeho centrem Iljina, že to nejsou žádní vlastenci, že touží udělat z Ruska surovinový přívěšek Západu a lízat zadek nějakému dalšímu Goškovi Hohenzollernů.

Vydána byla Dostatečně všeobecná teorie řízení, to je páteř Koncepce sociální bezpečnosti.

Vydán byl díl Ejhle Puškin! o konceptuální podstatě jeho tvorby.

Vydán byl díl Není matrice jako matrice o tom, jak fungují matrice v řízení. Podnětem k napsání této práce byla známá hollywoodská trilogie/ kvagrilogie filmů Matrix.

Takže čtěte tyto a další práce vnitřního prediktoru, stávejte se konceptuálně mocnými, a potom při obraně zájmů svých a své rodiny ve své každodenní činnosti dokážete ochránit zájmy státu

a zajistit svým dětem mírovou budoucnost a vzkvétající společnost.

Takže je čtěte, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí!

Do příštích setkání!

Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, https://ksbzdroje.cz/, https://www.vodaspb.ru/ nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

Překlad knih Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel I., II. a III. a IV. i Státní symboly a státní suverenita si můžete objednat na: https://zakazanevzdelani.cz/

Je k dispozici fórum Koncepce https://kob-forum.eu/ Podílejte se na něm, přispívejte komentáři, příspěvky…

Další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti, telegramový kanál zde: https://t.me/Proudnarodnihrdosti

Otázky a odpovědi V.V. Pjakin aktuality / DVTŘ / Informace / KSB / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / V. V. Pjakin / zakazanevzdelani /