STUDIA

 • Všechny studia zde uvedené jsou autonomní a nezávislé – vyhledejte a volejte vždy do studia, na které chcete reagovat a které příslušný pořad odvysílalo! V tomto projektu SVCS NEEXISTUJE žádná hierarchická struktura a tedy zde není žádné studio nadřízené druhému!

 

studio Plzen

Studio Plzeň

Studio Plzeň – Pavel Hlávka

Studio zapojené do projektu Svobodný vysílač CS.

Telefon: 608 121 419
Skype: svcs-vysilani
E-mail: [email protected]


studio Kadaň


Studio Kadaň

 

Studio Kadaň – Martin Marcikán

Studio zapojené do projektu Svobodný vysílač CS.

Telefon: 720 739 492
Skype: Studio_kadan_svcs
E-mail: [email protected]


Studio Košice – Zuzana Gallerová

Studio zapojené do projektu Svobodný vysílač CS..

Telefon: +421905466428
Skype: studio košice svcs
E-mail: [email protected]


Studio Helén – Helena Ryšavá

Studio zapojené do projektu Svobodný vysílač CS.

Telefon: +420 721 557 022
Skype: Studio Helén
E-mail: [email protected]

 


Radio META CZ

 

Radio META CZ – Jarda Hladil

 Radio META CZ (člen projektu „Svobodný vysílač CS“) je kladenské internetové rádio. Jeho servisní studio zajišťuje plnoformátový provoz Svobodného vysílače CS po celých 24 hodin denně.

Telefon do živého vysílání: +420 739 316 951
Pište na WhatsApp (24 hodin denně): +420 739 316 951
E-mail:  [email protected]
: Zde


studio Nepomuk

Studio Nepomuk

 

Studio Nepomuk – Jaroslav Mencl

Studio zapojené do projektu Svobodný vysílač CS.

Telefon: 722 923 388
Skype: jaroslav.mencl12
Email: [email protected]


Studio-Radio Tapin

Studio-Radio Tapin

 

Studio Tapin-Radio – Vítek a Johanka

Studio zapojené do projektu Svobodný vysílač CS.

Skype: TapinRadio
E-mail: [email protected]
Archiv pořadů: Zde
Odysee: Zde
Twitter: Zde
VK.com: Zde


Země-the-vesmír hvězdy-435Studio ATEVI

Studio zapojené do projektu Svobodný vysílač CS.

Skype:
E-mail: [email protected]


st KT Profil

Studio Klatovy

 

Studio Klatovy – jiří

Studio spolupracující s projektem Svobodný vysílač CS.

Telefon: 775 015 940
Skype: Studio Klatovy SVCS
Email: [email protected]

                                                                                                                              https://odysee.com/@studio.Klatovy:c


Země-the-vesmír hvězdy-435


Studio Midgard

 

Studio Midgard – Petr Synek

Studio zapojené do projektu Svobodný vysílač CS.

Skype: petsyn2
E-mail: [email protected]


st KT Profil

Studio Třinec

 

Studio Třinec-Pepa Endrych

Studio spolupracující s projektem Svobodný vysílač CS.

Telefon: 603 370 842
Skype: Studio Třinec SVCS
Email: [email protected]


SVCS Studio CS – Soňa Ludmila

Studio zapojené do projektu Svobodný vysílač CS.

Telegram: SVCS Studio CS
Skype: SVCS studio CS
E-mail: [email protected]


Studio: Vzájemná úcta

Studio zapojené do projektu Svobodný vysílač CS.

 


Studio MORAVA

Studio zapojené do projektu Svobodný vysílač CS.

Skype: studiomorava
e-mail: s[email protected]

Telefon: +420 774 710 287

||
Studio Ostrava-Poruba

Studio zapojené do projektu Svobodný vysílač CS. Vysílá jednou měsíčně hudební pořad Tóny z druhého břehu, věnovaný vlastenecké muzice a protestsongům z Česka, Slovenska a v menší části i ze zahraničí

Archiv: https://www.svobodny-vysilac.cz/category/studio-poruba/

https://odysee.com/@StudioPoruba:8

E-mail: [email protected]


Studio Praha – Michael Kyselka

Studio zapojené do projektu Svobodný vysílač CS

Vysila porad (Nejen) Hudební kalendárium

Telefon: 724 824 111

E-mail: [email protected]

Komentáře

 • ZiveSvetlo napsal:

  Myšlenkové formy, jejich vliv na nás a jak se z jejich programů vymanit.

  Hypnotický sen a jeho účinky.

  Pokud Vás zajímá, jak zhruba vypadají světy nehmotných, emocemi vytvářených myšlenkových forem, neboli bezduchých 2.D entit, které nejsou schopny nic tvořit, avšak jsou schopny méně či více ovlivňovat Vaše/naše myšlení, tak shlédněte např. zobrazení v písni: Zmocňuje se mne hypnotický sen. https://www.youtube.com/watch?v=PYxuoL3XVlg Tyto konkrétní obrazy a zvuky, neboli frekvence Vás možná až tak moc nezatahují do ve videu vložených informací a nevyvolává to ve Vás žádné zvláštní pocity a emoce (neboť Vás tyto konkrétní informace možná nevtáhly dostatečně do děje), ovšem některé hrůzostrašné zprávy (které nám jsou neustále všemi možnými způsoby podsouvány) to nepochybně dělají. Proto je třeba brát vše jen jako pouhé informace (bez emocionální odezvy) o tom, co všechno se v emocemi vytvořené Pandořině „skříňce“ skrývá. Není radno ji ale otevírat, neboť je plná všemožných emocemi vytvářených a emocemi vyživovaných bezduchých entit, které Vás svými disharmonickými energie mohou velice děsit.

  Těchto bezduchých entit v projevu všelijakých zloduchů, monster a démonů (existujících v emocemi vytvářených a emocemi živených anti-světech) ale není třeba se nijak obávat, neboť nejsou schopny nic tvořit (protože nemají ani tvořivý dvou-plamen) a proto je ze své reality můžete vymazat pouhým záměrem a svou představou. Pokud byste se ale svými myšlenkami a představami naladili na frekvence – programem, který je v jejich energiích uložený a začali je energiemi svých emocí vyživovat, tak Vás disharmonické frekvence energií těchto zloduchů, mnohdy i VELICE zlovolných, začnou stále více ovlivňovat a časem třeba i ovládat, jako se to stalo kupř. nejen Pitlerovi. 🙂
  Z toho důvodu není radno si zahrávat např. s vyvoláváním duchů, okultismem atp., neboť nevíte, co můžete vyvolat a na sebe tak navázat.

  Pokud své myšlenky a představy ale zaměříte na to, co je příjemné radostné a povznášející, tak to ve Vás nejenže takového pocity začne vytvářet, ale s časovým zpožděním se to zobrazí i ve vně projevené realitě (zrovna tak jako to nepříjemné – negativní), neboť vně projevená realita funguje jako zrcadlo, na kterém se s časovou prodlevou zobrazuje to, co se odehrává ve Vaší mysli, neboli UVNITŘ Vás. Proto se fokusem své pozornosti zaměřujte především na to, co je Vám příjemné a poslouchejte to, co obsahuje harmonizující frekvence, které obsahuje např. píseň Návrat k Nevinnosti. https://www.youtube.com/watch?v=2rALVgdoMHk&list=RD2rALVgdoMHk&start_radio=1&t=10s

  Když si u-vědomí-te, že negativní, neboli disharmonické myšlenky a představy, vyživované emocemi, vytvářejí všemožné bezduché entity, jejichž energie zpětně působí na myšlení lidí, tak pochopíte, jakým způsobem jsou lidé tohoto našeho světa ovládáni a zotročováni. Též si uvědomíte, kdo a proč nás prostřednictvím masmédií, re-klam a zábavného průmyslu neustále a záměrně „krmí“ všemožnými násilnými, bezcitnými a hrůzostrašnými informacemi a jejich frekvencemi (fungujícími jako programy), které jsou uloženy jak ve zvucích, neboli frekvencích, tak i v obrazech.

  Úzce související text:

  Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a svého osudu.

  Pokud si tvoříte svou osobní realitu dle svých vlastních myšlenek, které obsahují nějaký specifický záměr, neboli program, tak si svou osobní realitu tvoříte dle svých VLASTNÍCH myšlenek a programů, ze kterých se rodí VAŠE vlastní mentální představy o specifické výši frekvence. To znamená, že v takovém případě nemůžete být vtaženi do něčí osobní reality, která je vytvářená cizími myšlenkami a představami. Teprve až když si necháte podsunout něčí myšlenky (z nichž jsou vytvářeny mentální obrazy), tak teprve potom se stáváte součástí reality té bytosti či entity, která Vám svůj způsob myšlení podsunula. Navíc, čím více to ve Vás vyvolá emocí (které vytvářejí gravitační silová pole), tím větší gravitační silou jste do podsunutých myšlenek a jejich programů vtahováni!!!

  Z toho jasně vyplývá, že pokud se chcete stát a zůstat pánem své osobní reality a tím pádem i svého osudu, tak v ŽÁDNÉM případě nesmíte přistoupit na žádný něčím či někým podsouvaný způsob smýšlení (což jsou jen „ne-pravdy“, neboli osobní úhly pohledu), vytvářející v bytosti nějaký specifický program, dle kterého je následně vytvářena osobní realita. Skutečná moc a univerzální tvůrčí síla totiž není ve svalech, ale v myšlenkách a představách a v nich osobním způsobem smýšlení vytvořeném programu. Pokud tomu nevěříte, tak se podívejte, co všechno dokážou např. Šaolinští mniši. To znamená, že pokud o sobě budete smýšlet, že jste nicka, tak tím „nýmandem“ zůstanete do té doby, než si u-VĚDOMÍ-te, že jste v prvé řadě jiskra vesmírného vše-Vědomí (které si tvoří nejen své tělo dle toho, čemu je ochotné u-VĚŘIT), které má nekonečné tvůrčí schopnosti a dovednosti a začnete je používat, nikoliv však zneužívat, neboť jak se říká, s čím člověk zachází, tím také schází !!!

  Raději ještě upřesním, že vše v existenci začíná nejdříve myšlenkami, ze kterých jsou vytvářeny představy, které v sobě obsahují program toho, co se má vytvářet. To znamená, že příjemné obrazy vytvářejí pozitivní, harmonické frekvence, ze kterých jsou vytvářeny příjemné pocity, které v bytosti vytvářejí vnitřní POCIT klidu, pohody a harmonie. Pokud ale ty myšlenky a představy obsahují a následně vytvářejí negativní, disharmonické frekvence, z nichž jsou vytvářeny nepříjemné pocity, ze kterých jsou vytvářeny negativní emoce, tak to v bytosti vytváří např. depresi, nebo zlost, anebo agresi. Tyto emocemi vytvořené energie vytvářejí gravitační silová pole, která bytost vtahují do takovýchto emocemi vytvářených realit. Např. i Titanik byl též nejdříve pouze zdánlivě neškodný román – program, který se díky myšlenkám, představám a emocím čtenářů nakonec stal nejen pouhou vnitřní mentální představou, ale i vně projevenou realitou. Doporučuji shlédnout film. Koule. (Je to sice drsňák, neboť to natočili amíci, ale prozrazuje to naše vrozené schopnosti.)

  Zdánlivě nesouvisející text:

  Co „pohání“ vesmír.

  Zrovna tak, jako elektřina funguje na principu dvou opačných polarit (buď je to + a – nebo to jsou střídavé frekvence) a magnet na principu dvou opačných polarit (sever a jih, což má např. i planeta), tak zrovna tak vesmír funguje na principu dvou opačných polarit, jedna polarita je frekvenční (projekční síla Jang) a druhá je magnetická (gravitační síla Jin). Působení těchto opačně polarizovaných sil umožňuje pohyb a tím pádem i zdání plynoucího času. Frekvence Jang se mění na částice Jin z důvodu, že odstředivá, neboli projekční Jang polarita „tlačí“ a dostředivá, neboli gravitační Jin polarita „táhne“. …

  Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/princip-vytvareni-svetu-a-jejich-realit

 • glacensis napsal:

  Pane Hlávko, z archivu zmizely všechny nahrávky ze studia Slovan. To je náhoda nebo zásah cenzora? Nebo špatně hledám? Děkuji za odpověď.

  • Studio Plzeň napsal:

   Ne, to není zásah conzora, neboť mám pocit, že jeho pořadů by byl naopak cenzor nadšený. Studio Slovan ukončilo činnost (již prý necítilo potřebu dál na SVCS setrvávat, neboť se podstatně začlo rozcházet v názorech především na C19 a tedy již nesoucítilo ve stejném duchu jako ostatní studia) a též všechny své pořady stáhlo samo. Chci dát jasně najevo (aby nevznikly nějaké dohady) že se studio Slovan takto rozhodlo samo! a i všechny pořady z archivu smazal z archivu představitel studia Slovan sám a ani to s nikým nekonzultoval a jen zakázal nám ostatním (pokud nějaké jeho pořady vlastníme) jakkoliv je používat, nebo je někomu poskytovat.

 • klacek napsal:

  Dobrý den poslouchal jsem několik vašich relací a myslím že je potřeba varovat lidi ,všichni cítíme že žijeme ve zvláštní době a jak je psáno v písmu ,.V době konce chci vyslat mezi lidi hlad ,né hlad po chlebu né žízeň po vodě ale po slyšení božích slov ,také Ježíš řekl -dávejte si pozor aby vás někdo nezavedl na scestí neboť mnozí příjdou na základě mého jména a řeknou já jsem Kristus a zavedou na scestí mnohé a to je přesně to co se děje tady na rádiu ,dehonestace a zesměšnování a vyvracení existence Boha otce Jehovu a jeho syna Ježíše Krysta, lidi vyvarujte se téhle alternativy je to dílo samotného Satana Dábla a pan anonim pan VK je sám svobodný zednář ,odkud si myslíte že bere ty skryté informace ? samozřejmě že z zednářské lože ,proto když se ho někdo ptá konktétně vždy ukončí tím že na to není čas ,jsem si stoprocentně jist že jeho nová kniha bude mýt hlavní moto že buh je nemilosrdný a krutý .,lidi vyvarujte se bludu jde o život a těchle bludařu a překrucovaču pravdy bude čím dále více.

 • MarieK napsal:

  Studio Parbubice jsem nenašla, asi jsem slepá, takže alespoň zde děkuju za pořad o léčení v pyramidě. Pan redaktor neskákal do řeči, nevnucoval své poznání a já jsem se toho tolik tolik dozvěděla. Díky.

 • xyht napsal:

  Dobrý den,
  svobodný vysílač poslouchám pravidelně ,avšak jen studio Plzeň s pány Hlávkou a Doležalem.
  Na ostatních studiích mi vždy něco vadí / např mlaskání /,či režie.
  A nejsem sám , jak jsem četl diskusi pod Aeronetem ,týkající se pořadu z vysílače Kladno a způsobu vedení diskuse při hostování VK z Aeronetu.

  Tuto web.adresu jsem našel po odkazu Anny Bey v diskusi ,za což jí děkuji .
  Pro studium zamyšlení ,že Vás také poslouchají důchodci jako já ,kteří mají mezery při zvládání PC.
  Prosím zvažte aby se lépe zviditelnily datumy vysílání ,buď přímo k logu ,či k popisu relace na netu .
  Pracně vyhledávám aktuální vysílání ,které jsem ještě neslyšel,dle mého názoru je to dosti nepřehledné.
  Poděkování panu Hlávkovi a Doležalovi za jejich práci ,jste super.

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den,
   naopak si myslím, že vyhledávat se nechá velmi dobře a to jen najetím v programu, který si chcete stáhnout z archivu, rozkliknout a kliknout na „Stáhnout nebo přehrát“.

   No, studio Kladno již není v projektu SVCS – bohužel. Odešli sami s tím, že to budou dělat lépe a svobodněji….
   Posouzení je již na každém.

   za SVCS P.Hlávka

 • Hampl napsal:

  OTEVŘENÁ INFORMACE RÁDIU SVOBODNÝ VYSÍLAČ

  Dobrý den,
  chtěl bych se vyjádřit k docela důležité záležitosti. A to k výroku pana „VK“, šéfredaktora Aeronetu, který se zabývá geopolitikou. Ve Vašem pořadu z 6. 11. (studio Kladno) se pan „VK“ dopustil kladného výroku o zemřelém Jörgu Haiderovi, když se o něm vyjádřil takto: „Podívejte se, co se stalo panu Haiderovi v Rakousku… když budete prosazovat národní politiku… světové elity se ho zbavili, zabili ho“. Chtěl bych důrazně upozornit na to, že Jörg Haider byl zednář a loutka tzv. řízené opozice. V Rakousku i jinde byl tento fakt velmi dobře znám. Nemyslím mezi masami, ale mezi informovanými lidmi. Např. předseda francouzské Front National, Jean Marie Le Pen, který byl velmi dobře informován (měl velmi dobré zpravodajce), odmítl v roce 1994 Haiderovo pozvání do Rakouska, protože dobře věděl, že Jörg Haider slouží zednářským kruhům. Mohl bych zde o tomto uvést několik dalších informací, ale nechci se o tom zbytečně moc rozepisovat. Odkazuji tedy na vynikající stručnou práci mgr. Johanna Rothkranze, který je v německé jazykové oblasti nepochybně nejlepším (nebo jeden z nejlepších) znalců židovsko-zednářské problematiky a světové politiky. Jeho vynikající zasvěcené stručné pojednání s názvem „Kdo je Jörg Haider“ Vám zasílám v příloze. V tomto kontextu je přirozeně lhostejné, zdali byl Haider zabit (ostatně takto skončilo v historii mnoho zednářských lóžových bratrů), nebo to byla pouhá nehoda.

  Světová mocenská židovsko-zednářská (ilumináti) elita, která ovládá světovou politiku, si tyto loutkové opozice zakládá sama, a pokud vzniknou sami, tak je infiltruje a poté je buď použije v politice, nebo je zdiskredituje, pokud to potřebuje, a poté zničí. Jean Marie Le Pen, který nebyl zednář a trval na národní politice, na to „doplatil“ tak, že mu jeho stranu zednáři kolem roku 1998 rozbili. Pan Mégret z Front National tehdy stranu rozbil a převedl cca 70% členů FN na svojí stranu. Dnes už je tato strana v podstatě bezvýznamná, protože existují důvěryhodné informace, že Le Penova dcera (Marine Le Pen), která je od roku 2011 její předsedkyní byla získána zednáři (proto mimo jiné došlo k její roztržce s otcem). To je také důvod, proč je Le Penova dcera židovskými médii ve Francii označována za možnou budoucí prezidentku Francie.

  Proto bych byl velmi opatrný v tom slepě označovat kdekoho (a to se týká i ČR) za skutečnou národní opozici jen proto, že se kupř. staví proti emigraci, nebo, že horuje za vystoupení z EU a podobně.. Tento postoj je velmi krátkozraký a naivní.

  http://spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/clanky/Kdo_je_Jorg_Haider.pdf

  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

  S přáním všeho dobrého

  Miroslav Hampl
  9. 11. 2015

 • Lenka napsal:

  Dobrý den p. Hlávko.
  Poslechla jsem si na vaše doporučení pořad o Bibli s p. Zelenkou.
  P. Zelenka říkal, že četl bibli 2x. Možná četl, ale vůbec nepochopil, protože by nemohl říkat takové nesmysly. Jistě vás napadne, proč si já myslím, že on nepochopil, ale já ano. Protože mluvil nesmysly o zcela jasně řečených faktech. Např. nikde v Bibli nenajdete, že bůh je vševědoucí a slovo reinkarnace.
  Nebudu reagovat na celý pořad, zaznělo tam tolik nesmyslů a nepřesností, že bych se upsala. Z postoje p. Zelenky je mi jasné, že věří svému bludu a jen tak ho neopustí.
  ————
  „Nedávejte psům, co je svaté, ani neházejte své perly před vepře, aby je snad někdy nepošlapali nohama a neobrátili se a neroztrhali vás.“
  „…mezi nimiž bůh tohoto systému věcí (Satan) zaslepil mysl nevěřících, aby [ji] neprozářilo osvícení slavnou dobrou zprávou o Kristu, který je Božím obrazem.“
  ————-
  Vy jste zase říkal, že jsem někde napsala, že Bůh zkouší lidi. Jsem si téměř jistá, že toto spojení jsem nepoužila, kdyžtak nedopatřením. Protože:
  ————-
  „Bůh nemůže být zkoušen zlými věcmi ani sám nikoho nezkouší.“
  ————-
  Pánové, Zelenko (četl 2x, nepochopil a myslím, že ani nechce pochopit) a Hlávko (nečetl a myslím, že by chtěl pochopit), Bible je od Boha, nezlehčujte boží pravdu a slovo. Bible je výjimečná kniha, vysvětlující kde jsme se tu vzali, kde se zrodilo zlo, proč Bůh připouští zlo, jak bude zlo odstraněno a co přijde potom. Na víře, poznání a jednání každého z nás závisí život nebo věčná smrt každého z nás. V tom je odpovědnost každého z nás. Nevysmívejme se tomu.

  Víte, já si myslím, že ten pořad byl poněkud zmatený mišmaš. Plno nepřesností, nesmyslů a mnoho témat. Možná proto moc lidi nevolali. Pokud uvážíte, že je to dobrá myšlenka, bylo by podle mě vhodnější udělat pořad s konkrétními několika 2-3 tématy. Např. Mám věřit, že Bible je inspirovaná Bohem?, Proč vůbec Bůh nechal sepsat Bibli? O čem Bible mluví? Jaké archelog. nálezy potvrzují pravdivost Bible? Kdo byl Ježíš a proč přišel na zem? Co je po smrti podle Bible? Jak bude zlo odstraněno a kdy? Kdo přežije? Co bude potom?

  Na zemi se střídají liské vlády, politické režimy, panovníci, politické strany,… se svými volebními programy, které mění a nedodržují je. Bible napsaná před stovkami let, byla platná, je platná a platit bude tak, jak je. Proroctví Bible se plní do detailů. Je stále živá, jako je živý Bůh.
  ———————-
  „……. tvé slovo je pravda.“
  ———————
  Lenka

  • karel102 napsal:

   Dobrý den paní Lenko,
   nevím, jestli toto budete číst, protože navazuji na pořad z července, ale nevadí. Občas se dostanu k poslechu tohoto svobodného vysílače. Ale častěji si poslechnu co mě zajímá z archívu. Jednou jsem poslouchal pořad s panem Zelenkou a byl jsem dosti překvapen, jak jste se přihlásila do interakce a pan Hlávka Vás ani nepustil ke slovu, protože jste se začala ohánět biblí. Nějak mi to nešlo dohromady s jednou upoutávkou pana Hlávky na tento vysílač – že má každý možnost prezentovat své názory a taky plnou zodpovědnost za obsah. Tak nějak to tam říká pan Hlávka. Chtěl jsem si Vás poslechnout a byl jsem dosti překvapen, když jste byla v podstatě umlčena.
   Nedávno jsem se probíral stránkami tohoto vysílače a narazil jsem na tuto diskuzi. No a tak se dostávám k podstatě toho, proč toto vlastně chci psát. A budu postupně reagovat, tak jak to budu postupně číst.
   P. Zelenka říkal, že četl bibli 2x. Možná četl, ale vůbec nepochopil, protože by nemohl říkat takové nesmysly. – Pan Zelenka bibli nepochopil tak , jak ji chápete Vy. A podle Vašeho názoru říkal nesmysly. To je můj komentář.
   Mluvil nesmysly (pan Zelenka) o zcela jasně řečených faktech. – Bibli jsem já nečetl celou, jenom jsem ji používal jako pomůcku při čtení jiných knih. Ale i při čtení toho mála, co jsem četl jsem na žádná jasná fakta nenarazil.
   Dále k reinkarnaci. Nevím, jestli jsem četl dobré zdroje, ale myslím si, že jo. Myslím, že to bylo v roce 325 n.l., kdy na jednom koncilu bylo řeknu odhlasováno, že reinkarnace neexistuje. Ale nepodařilo se z bible odstranit všechny statě, z kterých vyplývá, že reinkarnace bylo něco co bylo v té době samozřejmé a tak to nebylo třeba zdůrazňovat.
   Píšete – nebudu reagovat na celý pořad, zaznělo tam tolik nesmyslů a nepřesností, že bych se upsala. – No já bych byl rád, kdybyste aspoň některé uvedla. Rád bych , kdybych měl důvod do bible trochu nahlédnout. A taky by mne zajímalo, co nebo koho si představujete pud pojmem „BŮH“.
   Tady bych trochu odbočil k islámu – „kdož jsi bez viny hoď kamenem“. Nevím, jestli to píšu přesně. Pan Abbás toto použil v ČT na obhajobu kamenování jako trestu u muslimů. „Nedávejte psům, co je svaté, ani neházejte své perly před vepře, aby je snad někdy nepošlapali nohama a neobrátili se a neroztrhali vás.“ No a islamisté považují psy za nečistá zvířata a vepře taky. Takto se dají chápat některé části bible.
   Taky mě fascinuje jistota, ze kterou tvrdíte (a nejen Vy), že Bible je od Boha že Bible je inspirovaná Bohem. A proč Bůh vůbec nechal sepsat Bibli – to bych se skutečně rád dověděl.
   Taky bych se rád dověděl, co říká Bible o archeologických nálezech -jako třeba Göbekli Tepe, Puma Punku, Pyramidy, Baalbek, Yonaguni, Ankor Wat. A další a další. Na všechny si teď nevzpomenu. Nálezy koster lidí s protáhlými a i jinak tvarovanými lebkami. http://www.suenee.cz/peru-protahle-lebky-mimozemstanu-z-paracas/ , http://www.suenee.cz/rozdily-mezi-lebkou-cloveka-nebo-mimozemstana/ , Nálezy koster lidí s dvěma řadami zubů. A mnoho dalšího. Mohl bych Vám třeba poslat fotografie, ale tady to nejde.
   Na víře, poznání a jednání každého z nás závisí život nebo věčná smrt každého z nás. – Tady z toho slyším kázání římskokatolického faráře o životu věčném a zatracení, když nebudu věřit.
   A co Vám říct na závěr. Trochu si upravím jeden výrok. „Jen v něco věřit, znamená mít nedostatek informací“ A na to, aby se člověk dobral pravdy je jedna kniha(i když je to zrovna Bible) trochu málo.
   Přeji Vám hezký den paní Lenko, jestli to někdy budete číst. Karel.

   A když už tady píšu, tak ještě něco k panu Hlávkovi a k panu Kapalovi. V první řadě bych chtěl říct, že je dobře, že něco takového, jako je Svobodný vysílač vůbec existuje. Před tím jsem poslouchal slovenskou obdobu tohoto vašeho rádia. Ale ztratil se mi tam pan Lichtner (nevím, jestli jsem napsal jeho jméno správně) a tak jsem nějak ztratil zájem.
   Občas poslouchám pořady s panem VK a s Panem Doležalem. I když většinou z archívu. A teď co mi vadí – U pana Hlávky, když moderuje pořad s panem Doležalem. Když jste ČESKÝ svobodný vysílač, tak mi vadí cizí výrazy, jako třeba jingle(nevím, jestli jsem to napsal správně), pak třeba výrazy jako třeba udílo nebo chtí, to mě taky dosti tahá za uši. Ale víc mi vadí, že když si chci poslechnout pana Doležala, tak mi někdy připadá, že je to pořad pana Hlávky s panem Luftem a s Pepou z Pardubic. A taky mi dost vadí rčení: „Já to tady říkám pořád, ale lidi to pořád nechápou. No zkrátka, když vysíláte pořad s panem Doležalem, tak bych rád slyšel hlavně pana Doležala a pokud možno krátké a jasné otázka od posluchačů.
   A teď trochu kritiky k panu Kapalovi. Ten s kolegou vždy vyžadují jasné a stručné otázky, což kvituji, ale když pokládá pan Kapal otázku panu „VK“ nebo panu Doležalovi, tak mnohdy je otázka delší než sama odpověď. No a někdy si pan Kapal na otázku sám odpoví a pak už vlastně čeká na potvrzení řečeného. Ale jestli je pan Kapal novinář, tak je to postižení povoláním. Tak se to dá omluvit.
   Ale není to nic, co by mě odradilo od poslouchání tohoto rádia. Jen to prostě vypnu, když mi to vadí a poslechnu si to z archívu a tyto úseky prostě přeskočím. Jinak fandím tomuto rádiu (všem jeho studium) a taky občanům tohoto státu, aby se co nejdřív probudili a začali něco dělat pro budoucnost svou a hlavně svých potomků. Pro začátek stačí přestat poslouchat média hlavního proudu a začít sbírat informace odjinud. A najít odvahu změnit názor. U mě to proběhlo celkem rychle a ani to nijak nebolelo.
   A na úplný závěr – rád bych jednou poznal paní Ivetku (nevím, jestli se píše Y nebo měkké I)- ta musí být kouzelná.
   Karel.

   • Lenka napsal:

    Dobrý den, Karle. Snad vám moje odpovědi na vaše otázky pomohou.
    P. Zelenka říkal, že četl bibli 2x. Možná četl, ale vůbec nepochopil, protože by nemohl říkat takové nesmysly. – Pan Zelenka bibli nepochopil tak , jak ji chápete Vy. A podle Vašeho názoru říkal nesmysly. To je můj komentář.
    P. Karle, Bibli, tedy její základní hlavní myšlenky, jsou velmi jasné a jednoduché, lze je chápat jen jedním způsobem. Bible je psaná tak, aby její idea pochopitelná všem lidem v každé době, pokud mají upřímnou snahu pochopit a otevřené srdce. Pokud p. Zelenka interpretuje jinak, co Bible předkládá jasně a jednoznačně, nebo pokud p. Zelenka tvrdí o něčem, že to v Bibli je a ve skutečnosti to tam není, pak si dovoluji napsat, že p. Zelenka nepochopil a říká nesmysly.

    Mluvil nesmysly (pan Zelenka) o zcela jasně řečených faktech. – Bibli jsem já nečetl celou, jenom jsem ji používal jako pomůcku při čtení jiných knih. Ale i při čtení toho mála, co jsem četl jsem na žádná jasná fakta nenarazil.
    Fakta jsou dle slovníku cizích slov – zjištěná ověřená skutečnost, událost, výsledek, pravdivý poznatek, údaj. Podívejte se, prosím, do Bible ještě a pozorně. Na obloze také někdy nevidíte ani jednu hvězdu, ale když se vyjasní ……..

    Dále k reinkarnaci. Nevím, jestli jsem četl dobré zdroje, ale myslím si, že jo. Myslím, že to bylo v roce 325 n.l., kdy na jednom koncilu bylo řeknu odhlasováno, že reinkarnace neexistuje. Ale nepodařilo se z bible odstranit všechny statě, z kterých vyplývá, že reinkarnace bylo něco co bylo v té době samozřejmé a tak to nebylo třeba zdůrazňovat.
    Bible říká, že Bůh vložil do lidského srdce touhu po nesmrtelnosti. A skutečně, kdo by chtěl být starý a zemřít? Člověk byl totiž stvořen k věčnému životu. Jelikož skrze hřích přišla na zem smrt, lidé si začali vytvářet nauky, které by odstranily smrt alespoň teoreticky – nesmrtelnost duše, reinkarnace atd. Tyto nauky však Bible nevyučuje. Bible jasně vysvětluje pojem smrt.
    Co se týká reinkarnace, můžete se podívat např. na
    http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1203

    Píšete – nebudu reagovat na celý pořad, zaznělo tam tolik nesmyslů a nepřesností, že bych se upsala. – No já bych byl rád, kdybyste aspoň některé uvedla. Rád bych , kdybych měl důvod do bible trochu nahlédnout.
    Jsem obyčejná ženská, nejsem žádný studovaný teolog ani kazatel. Nestojím o to, abych se mohla někde prezentovat v rádiu. Nechci nikoho přesvědčovat a někomu něco vnucovat. Jenže když jsem slyšela v rádiu některé příspěvky, prostě jsem musela zavolat a říkat, co říkám. Jsem ráda, pokud na to někdo zareaguje a přemýšlí ať tak či onak. „Bůh zná svoje lidi“. Pokud jste jeden z nich, získáte poznání. Ptejte se, zkoumejte. Už jste začal. Sám se přesvěčte, jestli je to pravda.
    Možná, že mě p. Hlávka nechá v pořadu zase něco říci. P. Hlávka vám na mě může dát i kontakt.

    A taky by mne zajímalo, co nebo koho si představujete pod pojmem „BŮH“.
    Bůh o sobě řekl:
    „Žádný člověk mě nemůže vidět, a přesto žít.“
    Bůh sám se nám v Bibli na několika místech představil a popsal.
    Bůh je duch. Má duhovní tělo. Je to nejvyšší bytost ve vesmíru. Bible říká, že Božím ‚stanoveným obydlím‘ jsou nebesa. Boží síla, kterou uskutečňuje své záměry, tedy i stvoření Bible označuje jako svatého ducha. Bible říká: že Bůh je mocný, moudrý, spravedlivý, věrný, přímý, má smysl pro právo, Bůh je láska. Bible dále říká, že boží vlastnosti jsou patrné z věcí, které stvořil. Bůh má také své jméno, které nahradily v mnoha biblích různé tituly (pán, hospodin).

    Taky mě fascinuje jistota, ze kterou tvrdíte (a nejen Vy), že Bible je od Boha že Bible je inspirovaná Bohem. A proč Bůh vůbec nechal sepsat Bibli – to bych se skutečně rád dověděl.
    P. Karle, kdybyste byl v situaci Boha a chtěl všem lidem předat důležitý vzkaz, aby se dostal ke každému v každé době, jak byste to udělal?
    Bible je inspirovaná Bohem. Jednak toto sdělení je přímo v Bibli a pak, jak by řekl rada Vacátko, je mnoho dalších idicií.

    Taky bych se rád dověděl, co říká Bible o archeologických nálezech -jako třeba Göbekli Tepe, Puma Punku, Pyramidy, Baalbek, Yonaguni, Ankor Wat. A další a další. Na všechny si teď nevzpomenu. Nálezy koster lidí s protáhlými a i jinak tvarovanými lebkami. http://www.suenee.cz/peru-protahle-lebky-mimozemstanu-z-paracas/ , http://www.suenee.cz/rozdily-mezi-lebkou-cloveka-nebo-mimozemstana/ , Nálezy koster lidí s dvěma řadami zubů. A mnoho dalšího. Mohl bych Vám třeba poslat fotografie, ale tady to nejde.
    Tady vám musím napsat, že Bible se nemůže vyjadřovat úplně ke všemu. Především říká pravdu o Zemi a o nás. Také nás před nějakými věcmi varuje.
    Pokud by to bylo pro nás důležité, jistě by nám to Bůh sdělil.
    Možná, že jste už četl o objevech, které se později ukázaly jako špatně interpretované. Např. Ty protáhlé lebky z vašeho odkazu jsou vysvětlovány tím, že lidé úmyslně deformovaly lebky dětí (2 destičkami, které mačkaly lebku novorozence při růstu do žádaného tvaru), z důvodu módy nebo příslušnosti k vyšší společ. třídě. Dospělí také deformovali dětem záměrně i chrup.

    Na víře, poznání a jednání každého z nás závisí život nebo věčná smrt každého z nás. – Tady z toho slyším kázání římskokatolického faráře o životu věčném a zatracení, když nebudu věřit.
    A co Vám říct na závěr. Trochu si upravím jeden výrok. „Jen v něco věřit, znamená mít nedostatek informací“ A na to, aby se člověk dobral pravdy je jedna kniha(i když je to zrovna Bible) trochu málo.
    Víra, o které píšete, je založena na neinformovanosti. Myslíte, že existuje víra založená na poznání? Ke které víře, myslíte, že nabádá sama Bible? Myslíte, že Bible nestačí? Chtěl byste celou knihovnu? Pomyslete na toto: každému v každé době… Celé boží slovo dali lidé do i uzlíčku a utíkali před nebezpečím. Není to úžesné? A co takhle se podívat na zázraky kolem sebe…. ?
    Mějte se. Lenka

 • Iva napsal:

  Dobrý den Pavle,

  poslechla jsem si z archivu celý pořad o Bibli s panem Zelenkou, tak píšu ještě malý dodatek k mému minulému mailu.

  Kristus opravdu řekl, že přišel uvést na zemi meč; zaznamenal to evangelista Matouš v 10. kapitole svého evangelia. Je to o tom, že Ježíšovi opravdoví následovníci – skuteční křesťané – se setkají pro svoji víru v Ježíše s nepřátelstvím a pronásledováním dokonce od svých nejbližších:
  „Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zemi pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj,+ ale meč. 35 Přišel jsem totiž způsobit rozdělení člověka proti jeho otci, a dcery proti její matce, a mladé manželky proti její tchyni.+ 36 Nepřátelé člověka vskutku budou lidé z jeho vlastní domácnosti.“
  Je to proto, že podobně, jak je rozdělena duchovní říše na jedné straně na bytosti respektující Kristovy zásady a na druhé straně na jeho odpůrce, budou se i lidé na Zemi podobně rozdělovat, i v rodinách…

  Vznik satana (řecky odpůrce – protože odporuje Bohu) popisuje bible takto – je to o starověkém králi, ale vztahuje se to i na satana:
  „„Zpečeťuješ vzor, plný moudrosti+ a dokonalý v kráse.+ 13 Prokázal ses být v Edenu, Boží* zahradě….Jsi pomazaný* cherubín…Byl jsi bezúhonný ve svých cestách ode dne svého stvoření,+ dokud se v tobě nenašla nespravedlnost…Tvé srdce se stalo domýšlivým pro tvou krásu.+ Kvůli své zářivé nádheře jsi zničil svou moudrost.

  Pokud by se proti Bohu vzbouřili jenom lidé, možná by bylo v jejich silách vše napravit…? Ale protože zlo zde na zemi V SOUČASNÉ DOBĚ neustále podněcují i NESMÍRNĚ MOCNÉ duchovní bytosti, může zlo zastavit POUZE SUPERMOCNÁ D U C H O V N Í BYTOST, protože my lidé nemáme schopnost odstranit DUCHOVNÍHO TVORA!

  Pokud by totiž Kristus „nepřekazil ďáblova díla“, lidstvo by dříve či později zaniklo! Je-li Bůh ZDROJ života, tak se musíme tohoto zdroje, pokud chceme VĚČNÝ život, přidržet. Toto platí jak pro lidí, tak i pro duchovní bytosti.

  Hezký týden přeje

  Iva Holá

  • tibi26607 napsal:

   2024-02-06 – Pokřivená zrcadla – v tomto pořadu nějaký Petr Vaclav říká, že Slováci si ponechali matrice pro tisk své bývalé měny – Slovenska koruna. Kde asi tohle moh nabrat? Přece při vstupu do Eurozóny se museli národní tiskařské matrice úředně rozbíjet, resp.zlikvidovat do šrotu. Byla to podmínka přisptupových kapitol EU _!!!!!

 • Iva napsal:

  Dobrý den Pavle,

  zdravím Vás po delší době!
  Slyšela jsem závěr pořadu s panem Zelenkou o bibli, k jeho námitkám k dopisu paní Lenky jenom krátce:

  1. Lidé i duchovní bytosti byli stvořeni dokonalí, se SVOBODNOU VŮLÍ – protože byli stvořeni podle Božího obrazu, a Bůh je dokonalý i svobodný. Duchovní tvorové, kteří se od Boha odvrátili, tuto dokonalost dlouhými věky ztratili a postupně se stali zlými a krutými – viz démoni.
  My lidé se již rodíme nedokonalí, protože jsme podřízeni zákonu dědičnosti – a dokonalost ztratila první lidská dvojice, stvořená Bohem.
  Mám-li touhu po špatném, můžu jí díky svobodné vůli potlačit, nebo jí naopak nechat rozrůst…(Kazatel:“Bůh učinil lidstvo přímé, ale ONI SAMI si vyhledali mnohé plány“…).

  3. Je Bůh vševědoucí? Bible na mnoha místech ukazuje, že je všemohoucí, ale výraz VŠEVĚDOUCÍ se zde nevyskytuje! Pokud by Bůh vše věděl dopředu, pak by se celá lidská historie s veškerým utrpením musela už předem odehrát v jeho mysli! A Bůh by byl odpovědný za veškeré zlo už tím, že zde lidi vůbec stvořil!
  Jak jsem psala, lidé a duchovní bytosti mají svobodnou vůli, a je to právě tato svobodná vůle, která vylučuje naši determinovanost a tedy předpověditelnost. Samozřejmě, že „statisticky“ Bůh ví, jak určité typy lidí reagují…jako rodič ví, jak asi zareaguje jeho dítě 🙂
  Jinak Bůh MŮŽE předpovědět o nějaké události, že se stane, protože díky své VŠEMOHOUCNOSTI může ve svůj čas způsobit, aby se jeho záměr uskutečnil.
  Proto se taky někdy překládá Boží jméno jako „působí, aby nastalo“!

  Ve svém ustanoveném období Bůh ukončí čas, který lidem poskytl, aby lidstvo dokázalo, že si umí vládnou samo, bez Boha. Proto Bůh dosud nezakročil, protože toto období ještě neuplynulo. Bůh samozřejmě VÍ, že lidé nedokážou sami zřídit spravedlivou společnost (protože většina lidí nepřijme Boží spravedlivé zákony – zásady). Bůh chce, aby toto lidé sami pochopili, proto toto období připustil…chce, aby si K NĚMU NAŠLI CESTU, aby porozuměli, že byli vytvořeni pro šťastný život…v bibli vše najdete!

  Hezký den přeje

  Iva Holá

  P.S. mám zato, že pan Doležal správně chápe satana jako BYTOST, ne jen jako neosobní princip.

 • Lenka napsal:

  P. Hlávko,
  p. Zelenku si poslechnu. Ale je to jen p. Zelenka a jeho názor, nic víc. Může vám připadat jeho názor jako rozumný, ale ať říká p. Zelenka cokoliv, i kdyby byl genius, rozumější než stvořitel jistě není. Stvořitel vše, co nám chtěl sdělit, nechal zapsat do bible. A té já věřím.
  1. Korinťanům
  Je totiž napsáno: „Způsobím, aby moudrost moudrých zahynula, a inteligenci intelektuálů odstrčím.“

 • Lenka napsal:

  P. Hlávko,
  vidím, že se vám zalíbilo slovo cochcárna. Mně se taky to slovo líbí ……
  Nesouhlasím s vámi, že nechat se vést autoritou vede k absenci myšlení.
  Píšete, že neuznáváte autority, a to hlavně vnucené. Pokud je však autoritou ten, kdo vše stvořil, nemyslíte, že má právo být tou autoritou? Lidé se mu vzepřeli a kde jsme? A on nechce být autoritou vnucenou, proto nechal svět dojít tam, kam se bez jeho vedení dostal, aby se jednou pro vždy ukázalo, že on má právo být tou autoritou, která dala člověku věčný život a ráj. V bibli je několikrát jasně psáno, že chce jen lidi, kteří k němu přijdou dobrovolně. A budou mu věřit a naslouchat. Nebude si moci každý dělat, co chce a věřit čemu chce a udělám vám radost, nebude cochcárna. Neboť vidíme nyní, jak to končí. Vždyť poslouchat toho, kdo vymýtí smrt, nemoci, hlad, zlo, … a uznávat ho jako autoritu není tak těžké.
  Mrzí mě, že jste dnes v pořadu říkal, že někoho odsuzuju. V žádném případě. Absolutní nepochopení z vaší strany. Nepatřím k žádné sektě, žádné cíkvi. Jen jsem řekla to, co jsem se dozvěděla z knihy, o které věřím, že je inspirována bohem. Asi o tom ani nevíte, ale celé hodiny ve vysíláních např. s p. Doležalem popisujete dnešní události a události budoucí tak, jak byly před mnoha lety už zapsány v bibli. Jenže tápete po řešení. Ale bible ho jasně popisuje jako popisuje vývoj následujících událostí.
  Dává návod nám každému k záchraně.
  Je na každém, zda ho využije, či nikoliv. Nelze nikomu vnutit víru a bůh to ani nechce. Ani já to nedělám. Jde opravdu do tuhého a přijde na lámání chleba. Považovala jsem za nutné říci, co jsem řekla. A chcete-li natvrdo, varovat lidi a ukázat, kde je „návod“ k záchraně. Toť vše.
  Lenka

 • Lenka napsal:

  P. Hlávko apod. smýšlející,
  – věřící křesťan není „vymytý “ samostatně nemyslící mozek, chudák a otrok biblických nauk. Naopak, pravda osvobozuje. A bible naopak nabádá k přemýšlení a ověřování pravdy.
  – pokud si myslíte, že lidi mohou zlo odvrátit, proč už to dávno neudělali? Proč je to vše stále horší? Proč po 1.sv. válce říkali, že to zlo se už nesmí opakovat? Proč to říkali znova po 2.sv. válce? A proč dnes zase čelíme hrozbě další sv. války? Proč je Země stále více zničená? … Protože lidi bez božího zásahu zlo prostě neodvrátí. Protože zlo podporuje satan vč. démonů.
  – myslíte si opravdu, že bůh jsme my a svět kolem nás? Řeknu vám, jaká je pravda. Bůh stvořil duchovní říši, náš hmotný svět co vidíme a stvořil i nás. Je to nejinteligentnější a nejmocnější bytost ve vesmíru. Už jen z logiky věci my jako bůh (dle vás) jsme nemohli stvořit sami sebe…
  Ale naopak z toho, co bůh stvořil a jak to stvořil, vidíme a vnímáme úžasného stvořitele. Je to důkaz jeho existence. Ti, kdo to nevidí, jsou dle bible neomluvitelní. Dále z jeho díla můžeme poznat, jaký je, jako např. z obrazu malíře můžeme vyčíst jeho náladu, pohled na svět apod. Vidíme moudrost, inteligenci, smysl pro řád a pořádek, sílu a moc, nekonečnou kreativitu, … a hlavně lásku (pozorujte třeba chvíli koťátka). Otiskem těchto vlastností je bůh opravdu obsažený ve všem, není však „naporcovaný“ ve všem a ve všech.
  – vy prostě asi zatím neumíte sám sobě přiznat, že je něco nad vámi, nějaká autorita, které byste se měl podřídit. Pro někoho je to těžké, pro někoho nemožné a nemyslitelné. Ona taková cochcárna je pohodlnější. Je to svoboda, ovšem svoboda spojená s odpovědností za své činy.

  P.S. Pokud můj telefonát do studia vyvolal takový poprask co se týká reakcí posluchačů, co kdybyste, jako SV udělali na toto téma nějaký pořad? Je vidět, že to lidi zajímá. Ono totiž jde o život a lidi to podvědomě cítí. Lenka

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den, pí Lenko
   tak k jednotlivým bodům:
   – některý věřící křesťan skutečně není vymytý mozek, jak správně píšete – záleží opravdu jen na tom, zda dokáže o věcech přemýšlet a dávat si je historicky do souvislostí, nebo jen dogmaticky přebírá co je napsáno v Bibli. Pravda osvobozuje? Když nebudu brát v úvahu, co je vlastně pravda, pak bych řekl že to, co osvobozuje mysl a ducha, je poznání a naděje, a tím otevřená cesta k řešení situace. Pokud Bible nabádá k přemýšlení, pak vy ji presentujete naprosto opačně jako ortodoxní „vědu“.

   – proč již lidé dávno zlo neodvrátili? No právě proto, že církev neumožňuje po tisíciletí nechat lidem otvírat mysl a po staletí nahrazovala současné politiky, kteří se snaží o totéž – neumožnit lidem poznání a spojovat souvislosti a neustále vše převracejí tak, aby to vyhovovalo jen jim! A z toho jasně vyplývá, že až poznání jednotlivce i celku spolu s technologií internetu odvrátí to zlo (satana), které bylo na lidech po staletí pácháno. A církev a veškerá bigotní náboženství (jakože všechna bez výjimky bigotnímy minimálně mezi s sebou jsou) na tom, že zlo nebylo vymýceno, svou nezanedbatelnou vinu má!!
   Šance, převrátit kyvadlo zla a dobra na stranu dobra je skutečně až dnes a spočívá v pochopení a poznatcích lidí a tím má dojít ke změně prostředí, v kterém by již navrch měly ty dobré lidské vlastnosti – a tom je veškerý poznatek, který prezentuji nejen já!

   – ano, myslím si že v každém z nás je část Boha i ďábla. Jde jen o to, kterou z těchto bytostí jsme schopni v konkrétním prostředí více uplatňovat. Bez poznání je samozřejmě snaha si vybrat pokušení ďábla, neboť je to jednodušší a na úkor druhých dojdeme ke „zlatému teleti“, což je cíl většiny lidí a i katolíků, a proto se v dnešním prostředí, které bylo takto nastaveno především pomocí církve a její manipulace a potažmo peněžní mocí, dostávají na pomyslný vrch společnosti ti horší lidé s ďáblovým pokušením, i když často vyznávají katolickou víru – ale jen ad hoc! Je to pokrytectví z řad církve! Těmto dávejte vinu, pokud si ji nechcete nechat na sobě, že jste to sami dopustili.

   – víte, já skutečně autority neuznávám a to především ty mně vnucené!!! Osobně jsem se naučil uznávat lidi s poznáním, ale nejsou pro mně autorita, ke které pokorně vzhlížím, ale partner, který mne může pomoci se dostat k většímu poznání! Všímejte se toho rozdílu, mezi vámi a námi. Jedni se nechávají vést (kdoví kým) a druzí se snaží na to přijít sami. Zajímavé je, že výsledky se často velmi liší! To bude asi zásadní rozpor ve vnímání světa a ve vlastním lidském konání. Zatím ale vždy všichni ti, co se nechali vést, vždy byli zmanipulováni a často i podvedeni…historie mluví jasně. Proto je třeba si uvědomit, že toho „vůdce“ má každý v sobě a je jen jeho pohodlností, zda bude házet vinu na toho vnějšího vůdce, nebo zda se sám přičiní o poznání pomocí toho vnitřního. A i to je důvod, proč do současné doby ještě zlo nebylo poraženo – odvoláváme se stále na ostatní autority.

   – a na závěr jako vždy je vše jinak. Taková „cochcárna“ pokud je podložena poznatky a spojováním souvislostí (o což se na SVCS především snažíme) je mnohem náročnější na myšlení, než nechat se vést, často bezmyšlenkovitě, autoritou…nemyslíte?

   za SVCS P.Hlávka

 • Slavek napsal:

  Dobrý den,
  Mohli by jste prosím vás něco udělat se studiem Rokycany?To se nedá poslouchat.Ten pán neumí ani číst.
  Kladno je super.
  Děkuji Slávek.

 • Lenka napsal:

  (k vysílání 1.7. s p. Doležalem)
  P.Hlávko,
  nepochopil jste mě.
  K vyřešení sporu dojde, musí k němu dojít, ale na lidech záleží, na každém z nás, na jaké straně při tomto budeme stát. Proto jsem říkala, že to záleží na lidech, ale stát se to musí.
  Neříkám svoje názory, ale fakta Bible. Myslím, že bychom se neměli stydět o Bibli mluvit ani ve Svobodném vysílači. Muslimové se za Korán taky nestydí. V tom je naše bída oproti muslimům, jak o tom mluvil např. p. Piťha. Nemáme víru, nemáme náboženství, nemáme vzor a morálku. Pouštíte moudrý Piťhův projev na vysílači, ale když slyšíte slovo Bible, ježíte se.
  Mysím, že znát obsah Bible může i nevěřící, že patří ke všeobecnému vzdělání. A Jana Husa, ktetrý se pro ni nechal i upálit, jistě ani vy nepovažujete za pomateného.
  A ještě něco. Oháníte se tím, že jste technik, Bible se vám zdá asi nepřesná a netechnická. Mohu vás ujistit, že právě Bible je velice přesná, neměnná a platná po tísíciletí. Je psaná tak, aby byla „stravitelná pro lidi v každé době, lidi různého vzdělání a intelektu. Bůh se chce nechat poznat každému člověku. A k té technice: podívejte se kolem sebe a zvedněte hlavu k vesmíru. Není to dílem inteligentního techika?
  Lenka

 • Marta napsal:

  Dobrý večer, objevila jsem vás teprve nedávno, jsem nadšená a moc fandím, vaše vysílání je jako pohlazení na duši. Z toho marastu co se nám dosud nabízelo jsem přešla raději na TV Šlágr a tak to dělá většina starší generace. Věřte, že příznivců vašeho vysílače bude přibývat. Děkujeme a hodně zdaru.

 • Hans napsal:

  Vážení, velmi oceňuji Vaši snahu o informovanost. Doposud jsem psal do diskuzních pořadů ČT. Ty významné byly zrušeny pod hloupou záminkou nedodržování pravidel slušnosti atd. Asi proto že se příspěvky neshodovaly s tím co si přáli odpovědní „služeníčci“ číst a nepotřebují aby se občané s nesouhlasnými názory nespojovali. Současná ČT (všechny kanály) se snaží slabomyslně přesvědčovat občany o správnosti oficiální politiky. Není mi zcela jasné kdo ji ovládá. Jsou tam bezpochyby inteligentní komentátoři kteří musí vědět jaké nesmysly hlásají a přesto to činí viditelně bez rozpaků. Jsem mile překvapen že se u Vás našli lidé kteří umí vysílat rozumné názory a dávají také prostor pro jejich sdílení.
  Nyní k tomu co mne tíží: nenechává mne lhostejným směřování k válečnému konfliktu který se nebude vyhýbat ani Čechám. Nenechává mne klidným lhostejnost a servilita politiků a jejich ochota přispívat k vyhrocování situace.
  V této situaci se rozumný člověk nemůže nechat zmást. Počátek všeho je hned na konci 2.světové války, kdy vzniklo NATO jako protiruský blok. Teprve jako reakce na tuto skutečnost vznikla Varšavská smlouva. Tedy počátek studené války mají na svědomí Spojené Státy. K přechodnému ukončení přistoupily jen proto že jim šel na ruku naprosto nezodpovědný (nebo přímo jejich člověk) Gorbačov a po něm opilec Jelcin. K novému počátku válečného nebezpečí se Spojené Státy rozhodly proto, že:
  1.) Putin se jim nepodrobil a nedal jim svou naftu.
  2.) Ztratily možnost shrábnout celé ruské přírodní bohatství.
  3.) Nezbavili se utkvělé představy že musí vládnout celému světu a Rusové jim jsou poslední překážkou.
  Jejich činy v poválečném období jsou naprosto jednoznačné. Rozbití Jugoslávie, rozbití Libye, Syrie, Iráku. Tedy všech zemí kde Státy vliv ztrácely. Rozšiřování NATO do všech zemí které Rusové pustili ze svého vlivu. Tento vývoj je naprosto výmluvný a agresivní. Dění na Ukrajině má ospravedlnit útok na Rusko. Američani se domnívají že za mořem zůstanou stranou konfliktu a ve válečné hysterii minimálně prodají své zbraně. K polskému fanatismu lze jen říci že jejich politici jsou podobně schizofrenní jako současná klika na Ukrajině a ve Spojených Státech.
  Bohužel lidé jsou vedeni taktikou zpravodajství ČT k tomu aby nebrali vážnost situace tak že se ve veřejných mediích očividně lže a tedy že ani při vážnosti situace lidé nebudou věřit a neprojeví rozhodný odpor.

  Ještě poznámku: během tohoto psaní příspěvku jsem poslouchal rozhovor s panem Nygrínem a bezvýhradně souhlasím. Připadá mi že český národ je jaksi pohodlný a hned tak se do ulic nevydá. Rozhodne se zřejmě až když občané budou cítit že jsou ve většině. Tomu se právě snaží současná mainstreamová media zabránit. Proto tu rušení a nsabotování svobodných diskuzí ve veřejných sdělovacích prostředcích.

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den,
   osobně s Vámi souhlasím skoro ve 100% a někde bych šel i dále! Svobodný vysílač je tu proto, aby suploval neprosto nevyhovující práci mainstreamu a umožnil právě všem svým posluchačům zapojit se do hledání pravdy, kterou nám mainstream překrucuje a zatajuje!
   Zapojte se i Vy aktivně do živých vysílání SVCS, neboť vidím, že máte vcelku jasno o svém světonázoru. Předejte toto poznání prostřednictvím SVCS i ostatním posluchačům. Jsme tu právě od toho!
   za SVCS P.Hlávka koordinátor

   • Hans napsal:

    Děkuji koordinátorovi za uznání ale trochu musím zklamat. Nejsem typ řečníka a tedy nevhodný pro živé vysílání. Velmi mne to mrzí. Jenže se s tím se nedá nic dělat. Jsem rád že mohu alespoň napsat co si myslím a porovnávat své názory s jinými.
    Ještě něco k současnému dění: Velmi mne pobuřuje jak Američané a NATO vyhrožují silou celé východní Evropě. Průjezd amerických vojsk přes území Čech, není nic jiného než výhrůžka hlavně některým českým politikům aby se neodvážili i jen „pípnout“ proti rozpoutané válečné hysterii. Demonstrují sílu a podporu těm kteří vládnou v americkém zájmu. Jako když šermují pěstí těsně před nosem občanům a vykřikují že je chrání před Rusy. Z ČT zaznělo že prý tato demonstrace je podle hesla mušketýrů „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Já bych to opravil: „JEDEN NA VŠECHNY, VŠICHNI NA TAMTOHO“. Politici ODS a TOP09 si mohou podat ruce s schizofrenními politiky typu Jaceňuka, Porošenka, polských politiků, českých pravicových politiků a pod. Jsou podpora agresivní politiky Američanů. Ti ji využívají hlavně ve své zemi na ospravedlnění vměšování ve východní Evropě. Z toho důvodu si myslím že by bylo dobré komunikovat přímo s americkými občany pomocí sítě. Jsem přesvědčen že jsou mnohem více masírováni než kdokoliv jiný. Také náchylnější protože nemají evropské zkušenosti.

 • Anna napsal:

  Ahoj ,. nedejte se , Boží mlýny melou pomalu ale jistě 😀 , na každého dojde a ty rádoby utočící věty bych pobrala jen jako od neprobuzeného člověka 😀 , ono by se mělo užívat opravdu každé vteřiny ze svými drahými , protože nikdo neví komu zitra rupne v kouli 😀 na druhé straně planety , magorů je tam dost 🙂 ty co čučí na TV , jsou hypnotizováni takže mimo 😀 , tak jedině pořádnou ránu do hlavy 😀 , moc Vám fandím a jste mi milý jak od srdce tak na duši ,

 • Horak napsal:

  Jsme Češi i Moraváci ,Cikáni, Vietnamci,Ukrajinci a časem i Hotentoti.
  Ti nejlepší z nás jsou světoví kritici,tím více čím méně dotyčný kritik toho zná a umí vůbec něco vyprodukovat ze své umělé inteligence např.
  book,ipod,ifon atd. A proto prázdný sud nejvíc -duní a duní a duní . Beng-beng ..

 • Petter napsal:

  Dobrý den,
  prosimvás, co to je za rádio? No tedy takovou hromadu debilit jsem ještě neslyšel…To jako chcete svrhnout systém jo? Vždyť tam nikdo z těch chytrolínů neumí ani pořádně mluvit, natož dělat nějakou revoluci 😀
  Nepřipadá vám to jako naprostá ztráta času intergalaktických rozměrů? Mluvíte tam o revoluci „po dobrém“, no fajn, jenomže poklidná revoluce, není revoluce a nikdy nebyla a nebude. Vůbec nevíte co za lidi vládne týhle planetě. Veškerý vaše spekulace jsou naprosto k ničemu, dobrý tak leda k pivu v hospodě někde na vesnici.
  To jako nechápete, že si za to všechno mohou lidé sami? Že lidi jako celek toto všechno dopustili svou laxností spojenou s bezbřehou hloupostí? A že se lidé v tomto směru nemění je další fakt. A pár žvástalů za mikrofonem někde v pokojíčku co to „myslí dobře“ na tom nic nezmění. sorry

  • Studio Plzeň napsal:

   Hezký den,
   vy neposloucháte mainstreamové média, že říkáte, že jste ještě neslyšel takové debility?
   Vidíte, jak je vše relativní? Vy jste spokojen s tím, co se tu děje?
   Asi jste špatně poslouchal, že jsou to žvásty z pokojíčku do mikrofonu – byl to pořad o lidech, kteří naopak něco pro změnu dělali a jsou za to perzekuovaní a zavření! Nebo jste mluvil o sobě? Co vy byste dělal?
   Máte možnost váš poslup sdělit do vysílání přímo….aby to nebyly naše žvásty! Tak jsem zvědav na vaše poznatky. Máme dost interaktivních pořadů!

   za SVCS P.Hlávka iniciátor a koordinátor

  • studio-kladno napsal:

   Tak pane,
   No a co dělate proto aby se lidi u nás měli líp? Proč nás svá moudra nesdělíte do telefonu do vysílání? Na to nemáte co? Ale dělat geroje na chatu to by Vám šlo.

   Martin Dukát SVCS Kladno
   PS Chtěl bych slyšet váš hlasový projev

   prosimvás, co to je za rádio? No tedy takovou hromadu debilit jsem ještě neslyšel…To jako chcete svrhnout systém jo? Vždyť tam nikdo z těch chytrolínů neumí ani pořádně mluvit, natož dělat nějakou revoluci 😀
   Nepřipadá vám to jako naprostá ztráta času intergalaktických rozměrů? Mluvíte tam o revoluci „po dobrém“, no fajn, jenomže poklidná revoluce, není revoluce a nikdy nebyla a nebude. Vůbec nevíte co za lidi vládne týhle planetě. Veškerý vaše spekulace jsou naprosto k ničemu, dobrý tak leda k pivu v hospodě někde na vesnici.
   To jako nechápete, že si za to všechno mohou lidé sami? Že lidi jako celek toto všechno dopustili svou laxností spojenou s bezbřehou hloupostí? A že se lidé v tomto směru nemění je další fakt. A pár žvástalů za mikrofonem někde v pokojíčku co to „myslí dobře“ na tom nic nezmění. sorry

  • Jiří Urbánek napsal:

   Petter chce něco změnit vnějším bojem?
   Nejsem příznivcem technokracie ani válek a jangových bez jingových sil.
   Něha a solidarita je cestou trnitou a zatlačovanou již dlouho. Já prostě nemohu běhat s transparentem po ulici a něco od toho čekat, to samé je i s revolucí hlásat nespokojenost. Asi nejsme všichni stejní ale každý je potřeba pane Petter.

  • Anna napsal:

   Ahoj , velký omyl 😀 zdravím ,máme dobře vypláchnuté mozky 🙂

 • Eduard napsal:

  Prosím vás mohli by ste uviesť na stránke Ip adresu na priame vysielanie. Mám internetový príjímač Grundig a chcel by som vaše vysielanie počúvať prostredníctvom tohoto príjímaču. Ďakujem. Eduard

 • Jaroslav Zmatlík napsal:

  Zdravím Vás a fandím Vám.Patřím ke dříve narozené generaci, proto vidím, že děláte velmi záslužnou práci.Nikdy jsem nebyl v žádné straně;komouše jsem nikdy rád neměl.Nejvíce mi vadilo, že to tady zadrátovali a nedalo se cestovat.Proto jsem přivítal r.89,protože nástupnický režim mi to umožnil.Dnes mám shlédnuto 47 států světa a pokud to zdraví umožní, ještě nejaké navštívim.
  Ve chvíli. kdy Veškrna začal hlásat „nejsme jako oni“, mi došlo, že ten krypl podvedl celý národ.Bylo jasné, že nás prodal.Dnes to již vidí mnoho lidí, kteří nejsou slepí.Pokud dnes řeknete svůj názor, hodně vymytých kebulí ve vás vidí bolševika.Proto si vážím práce lidí, kteří se nebojí říkat pravdu.Nepodlehl jsem propagandě brežněvovské, husákovské a nepodlehnu ani propagandě pravdoláskařské.Pravda je pro tu posledně jmenovanou skupinu hlavním nepřítelem,nehledě na to, žeto jsou vlastizrádci, kteří nás v zájmu USA dovedou do války proti Rusku, čož není nic jiného, než sebevražda..

 • Ondra napsal:

  To je opravdu mazec… divím se že Vás ještě nepozavírali… Tyto věci se totiž nesmí říkat..

 • jirizkolina napsal:

  Proc nejsou v archivu ke stazeni programy od pani Karaskové?

  Jiri z Kolina

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..