18.9.2017 - Martin Marcikán

2017-0-17 Slovanský sněm Občin – ohlédnutí se, shrnutí, výstupy

Stáhnout nebo přehrát

Komentáře k proběhlému sněmu
Vysvětlení schválených dvou návrhů:
– Pravidla pro rokování Slovanských Občin na sněmu
– Slovanské Občiny
Přečtení a vysvětlení Prohlášení Sněmu Slovanských Občin
Podpora projektů, činnosti a rozvoje Občin
Shrnutí významu sněmu – rozhodnutí pro zahájení příprav vybudování Državy
Volná diskuze k vizím, budoucnosti Slovanů, vývoje Evropy, svět
komentáře k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. a 21. října

Nějakou pozvánku na akci, kterou by Petr chtěl osobně prezentovat
Pozvánka na „Mezinárodní odborná konference Slovanství 2017“
11.listopad 2017, 10:00 – 18.00 h., Vsetín

Slované / Studio Kadaň Analytik / Informace / Ing. Mojmír Mišun / Ing. Petr Synek / Pravda na dosah / Roduslava / Slované / Slovanská košile / Slovanský kruh / suverenita / Svobodný vysílač CS /