21.4.2019 - Martin Marcikán

2019-04-18 Komentáře ANS k aktuálnímu dění_Mgr. Milena Míčová a Ivo Gec / Suverenita

Mgr. Milena Míčová – místopředsedkyně ANS pro organizaci / Morava

Ivo Gec – Zemská domobrana

„Banditismus a rabování jako důsledek bojů o zdroje následkem blackoutu, 
hospodářské krize, či občanské války.“

Suverenita aliance národních sil / Ivo Gec / kolaps společnosti / Mgr. Milena Míčová / Zemská domobrana /