22.5.2019 - Martin Marcikán

2019-05-16 PhDr. Vladimíra Vítová před volbami do EP_Komentáře ANS k aktuálnímu dění / Suverenita

Privatizace příjmů

Aliance národních sil

Pryč z EU – film

Grandhotel Evropa

NUTNÉ předpoklady k dosažení cílů ANS:

1. VYSTOUPENÍ Z NATO. Jedině tehdy bude zajištěna naše bezpečnost, uchován mír a ČR přestane být zatahována do cizích agresivních válek, se všemi z toho plynoucími důsledky. Je nezbytné vystoupit z NATO a být neutrálním státem s bezpečnostními zárukami velmocí.

2. VYSTOUPENÍ Z EU. Jedině tehdy zabráníme snahám o likvidaci českého státu a bude zastavena islamizace ČR, která je organizována vedením EU. Je nezbytné vystoupit z EU, přestat být kolonií a získat opět samostatnost.

3. ZESTÁTNĚNÍ STRATEGICKÝCH ODVĚTVÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Jedině tehdy dojde k opětnému ekonomickému postavení ČR na nohy. Je nezbytné realizovat program ekonomické obnovy a zásadně upřednostňovat české národní zájmy, obnovit trvalou státní kontrolu klíčového průmyslu a přírodních zdrojů, podporovat potravinovou soběstačnost, vznik družstev a podniků se zaměstnaneckými akciemi, budovat sociální stát a mezigenerační solidaritu.

Suverenita aliance národních sil / bez cenzury / bez korektnosti / centralizace / Cenzura / EU / Evropa / globalizace / komentáře / národní zájmy / PhDr. Vladimíra Vítová / totalita / Totalitní společnost / události /