18.7.2019 - Martin Marcikán

2019-07-18 Komentáře ANS k aktuálnímu dění_PhDr. V Vítová a JUDr. K. Hais / Suverenita

1) Analýza mezinárodní situace z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti a nejvhodnější role pro národní zájmy ČR

2) USA požadují stažení ruské armády z Krymu a převedení poloostrova pod kontrolu mezinárodní vojenské mise

3) Volby v ČR jsou jen hrou na demokracii

4) Jak funguje manipulace společnosti

5) ČR prý patří mezi nevyspělejší země světa

6) 80 % informací v masmédiích je státem organizovaná propaganda

Hosté:

PhDr. Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

Suverenita aliance národních sil / ANS / Česká republika / ČR / demokracie / DVTŘ / JUDr. Karel Hais / Krym / KSB / manipulace / národní zájmy / PhDr. Vladimíra Vítová / propaganda / Ruská federace / suverenita / Suverenita České republiky / Ukrajina / USA / volby /