11.9.2019 - Tapin - Radio

2019-09-11 – Exkluzivně stavební inženýr Doc. Ing. Ivan Němec, CSc. Expertní analýza nesrovnalostí pádů dvojčat 11. září 2001 vědeckého týmu. Tvrdé důkazy, data, výpočty, počítačové modely s diferenciálními rovnicemi.

Hovory u klábosnice