12.11.2019 - Studio CS Soňa Ludmila

2019-11-09 – Konferencia Priama demokracia

Přímá demokracie ve Švýcarsku a na Slovensku – potenciál a výzvy
27.9.2018 v hoteli Devín

Švajčiarska strana hovorila o tom, ako priama demokracia tvoriaca základ ich ústavy úspešne rieši správu veci verejných napriek tomu, že ľud sa stáva suverén – najvyšším ústavným činiteľom, prečo sa nedá len tak zneužiť a odpovedala na dotazy publika.

Prečo slovenská strana označila priamu demokraciu za ešte nenarodené dieťa na Slovensku? Prečo sa síce zmienila konkrétne o problémoch v Ústave SR a zákonoch, ale už nenavrhla riešenia a odmietla ich riešiť?

Realizace vysílání, dramaturgie, zvuk a střih :
SVCS Studio CS
Soňa Ludmila Csiffáry

Živé projekty konference / osvobození / Priama demokracia / slovensko / Soňa Ludmila Csiffáry / SVCS Studio CS / systém / volby /