22.11.2019 - Martin Marcikán

2019-11-21 Komentáře ANS k ktuálnímu dění – PhDr. Vladimíra Vítová a JUDr. Karel Hais / Suverenita

Program:

1) Zhodnocení „oslav“ 17. listopadu

2) Usnesení EP a její „direktiva“ o přepisování historie

3) Materiál OSN k náhradě původního obyvatelstva Evropy

4) Vztah Ruska k EU – ale co je dobré pro ČR?


Hosté: Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS

Karel Hais, 1. místopředseda ANS

Archiv pořadů