9.12.2019 - Petr Václav

2019-12-09 – Komentované čtení ze zajímavých knih 42. díl – 120 min.

Petr Václav čte a komentuje knihu Bohumila Vurma a Zuzany Foffové Karel IV. ; rytíř – poutník – král – císař.

Archiv pořadů / Komentované čtení z knih Anna Falcká / Blanka z Valois / České království / císař Svaté říše římské / čtení / Karel IV. / Karlštejn / komentáře / Praha / středověk / Země koruny české /