22.12.2019 - Studio CS Soňa Ludmila

2019-12-22 – Občiansky tribunál 16.díl

Daňo, Rostas, Vasky a iní. https://obcianskytribunal.sk/

Tibor Eliot Rostas – FB

VIANOCE AKO OSLAVA LÁSKY
Želám vám v tento deň, aby bol a ostal nekonečnou pripomienkou Lásky a návratu ku Svetlu: či veríte alebo neveríte v Boha – je to na Vás. Všetko Dobro je sústredené na Lásku. Otca a matky k dieťaťu svojmu, tak ako je Láska všetkých našich najbližších našim najzmysluplnejším pozemským darom. Prajme si 365 dní Lásky k našim milovaným, a aj k tým, ktorí nás nenávidia. Niet inej cesty, z Lásky a z vôle Božej sme všetci stvorení. Milujem Vás preto bez rozdielu. Boh žehná a Boh odpúšťa. Krásne Vianoce a pokoj v duši.Vánoce jako oslava lásky
Přeji Vám, abyste v tento den byli a zůstali nekonečnou připomínkou lásky a návrat ke světlu: ať už věříte nebo věříte v Boha – je to na vás. Vše dobré je zaměřeno na lásku. Otec a matka jejich dítěte, stejně jako láska všech našich nejbližších k našim většina pozemské dary. Dovolte nám popřát 365 dní lásky pro naše blízké a také těm, kteří nás nenávidí. Neexistuje jiný způsob, lásky a z vůle Boží jsme všichni stvořeni. Proto tě miluji bez rozdílu. Bůh žehnej a Bůh odpouští. Krásné Vánoce a mír v duši.

NAJVÄČŠOU PODPOROU ROSTASA JE PODPORA Z&V
Mnohí z vás, ako aj spriatelené médiá, mi ponúkajú možnosť finančnej zbierky na zaplatenie súdnej pokuty za stotožňovanie sa so štúrovcami. Veľmi si vážim vašu mimoriadnu podporu a srdečne vám ďakujem. Toto rozhodnutie je však neplatné a ja som sa prostredníctvom môjho obhajcu okamžite odvolal. Zároveň odmietam uhradiť čo i len jeden cent, pretože tým by som dal za pravdu všetkým rozvratným silám útočiacim na našu vlasť a za misku šošovice tak predal našu hrdosť na najväčšie postavy slovenských dejín. Naopak, spravíme všetko, aby sme sa domohli práva a spravodlivosti. Čoskoro sa k vám dostane nové číslo s novými a pozitívnymi rubrikami. Vašim prispením k mojej a našej práci je podpora Zem&Vek.

Zo srdca vďaka, užívajme slnovrat.

Realizace vysílání, dramaturgie, zvuk a střih :
SVCS Studio CS
Soňa Ludmila Csiffáry

Archiv pořadů / SVCS Studio CS - Soňa Ludmila / Živé projekty Igor Jurečka / Martin Daňo / Milan Mikovič / Občiansky tribunál / PhDr.Milan Laurinec / podpora / právo / Rudolf Vasky / Slunovrat / Soňa Ludmila Csiffáry / spravedlnost / Stát / SVCS Studio CS / Tibor Eliot Rostas / Ústava / Zem a vek / změna /