2.1.2020 - Martin Marcikán

2020-01-02 KOmentáře ANS k aktuálnímu dění

1) Rekapitulace roku 2019 – co znamenal pro naši zemi a její suverenitu po stránce vnitropolitické a zahraničně politické


2) Plány a koncepty ANS pro rok 2020


Hosté: Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS Karel Hais, 1. místopředseda ANS

Suverenita