9.2.2020 - Studio CS Soňa Ludmila

2020-02-09-Ivana a Ilona Podhrázská-Ebe Olie _ Komunikujeme s vesmírem 10. díl

Pořad: Komunikujeme s vesmírem 10. díl
Odpovědi na otázky – záznam napojení se
Ivany Podhrázské a zapisovatelky Ilony Podhrázské
na humanoida Ebe Olie. Rozhovor na Radio KGRA 2020-1-25

Realizace vysílání, dramaturgie, zvuk a střih:

SVCS Studio CS

Soňa Ludmila Csiffáry

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EBE OLie: ( ALFA CENTAURI a OČI ) Telepathic contact Ivana Podhrazska, zapisování ILona Podhrazska: ……….. CERN je také tomu blízko v pokusech pro vývoj antigravitační energie a pro urychlení částic z vesmíru. Částice získané od mimozemských ras, ne Reptiloidů, ale od ALFA Centauri. Oni z Alfa Centauri mají program spojený s vědci v CERN pro projekt antigravitační síly do časoprostoru. Z Alfa Centauri souhvězdí oni mají vzhled nevinný. …………………………………………………………………………………….. z Alfa Centauri mají milé oči, modré jako křištál , zářivý jako křištál a do modré . U nás máme ano máme rokliny křištálové a též ne zcela bílé, průhledné. Průhledné i neprůhledné a též rokliny vydavají sílu i barvu do světle modré. Mají podobnou planetu jako my. Ale my nemáme křištálové oči ani do modra. …………………………………………………………………………………. My máme oči – clony. My máme energii v očích a nemůžeme sluneční svit. Poškodilo by nám to metastázu v očích. Máme tmavé oči a průhledný, ale ne zářivý. Mrkneme pouze při povelech a řešení úkolů. Máme clony a blankovitý oči, průhledný. Blankovitý oči, blána. My nevidíme jak lidé vidí, ale cítíme a vnímáme lidský zrak Ivany přes její oči vnímáme. Ale nevidíme. ………………………………………………………………………………… Nemáme smysly jako vy lidé. My jsme vytvořili lidské tělo a to šlo vše se vším. Celá organická stavba těla bunečného systému , krve. V laboratořích v tunelech je vše stále hlídané. Pozůstatky vzorců pro organický evoluční systém pro skoro jako pro výrobu lidského druhu. Jste vlastně všichni vytvořený ze zkumavek, ale duše je nefalšovaná, neporušená, je čistá a bez pokusů jakékoliv zásahové jednotky mimozemského druhu.

Objednávky na knihu zde:

https://www.amazon.com/Ceske-Divky-Kontakt-Humanoidem-Czech/dp/1544173423/ref=sr_1_2?keywords=ilona+podhrazska&qid=1560629607&s=gateway&sr=8-2

https://www.paypal.com/paypalme2/IlonaPodhrazska

[email protected]

https://www.facebook.com/groups/ebeolie/

Budete-li chtít přispět menší částkou k nákupu nového notebooku. Děkuji! Zde je odkaz: My Bank: Česká spořitelna, a.s. Moje jméno: Ilona Podhrázská : číslo účtu: 0000003047970083/0800 ……. Pro Českou republiku- For Czech Republic. If you want to donate money for buying a new laptop.Thank you! Here is from foreign country, abroad : ( Bank name: Ceska sporitelna, a.s. ) My name: iLona Podhrazska :

IBAN : CZ8808000000003047970083 , BIC: GIBACZPX

Archiv pořadů / SVCS Studio CS - Soňa Ludmila / Živé projekty Civilizace / Ebe - Olie / Humanoid / Informace / Ivana a Ilona Podhrazská / komunikace / Komunikujeme s vesmírem / Soňa Ludmila Csiffáry / SVCS Studio CS / Vesmír / země /