19.7.2020 - Pepa Endrych

2020-07-19 – Kam kráčíme Slavjané, jak se postavit k volbám, se šamankou Namu.

Vzor volebního lístku:

Beru si zpět svou svobodnou vůli. Nikdo mým jménem nemá právo cokoliv konat, ať farář, nebo politik, nebo kdokoliv jiný.

Pouze já, živý člověk, mám právo konat svým jménem ve světech Navi, Javi a Pravi.                                                                             Odmítám nést odpovědnost a následky konání jiných bytostí, kterým jsem v některém ze svých životů vědomě či nevědomě, či jen mlčením, dovolil, aby mým jménem jednaly.                                                   

V souladu s Kony Stavby Světa, nechť ony samy jedí ovoce svých činů.                                                           

 Tak se staň.

Mp4 se šamankou Namu – SOUČASNÁ SITUACE 13 – shrnutí Vatikán, osvobození, suveréní státy, a jak pokračovat –

Archiv pořadů / Studio Trinec