13.9.2020 - Pepa Endrych

2020-09-13 – Temné plány a cesta ke Světlu.

K volbám nechodím. Proč?

Protože nejsem spokojená s tím, jak to tady v této zemi chodí, ale dospěla jsem k názoru, že volby nic nezmění. To by je už dávno zrušili. Po volbách se vždy vymění parta zločinců za jinou partu zločinců a jede se dál. A pokud se tam někdy dostane někdo s čistými úmysly, je následně buď zkorumpován nebo zničen.

Jenže mlčení je souhlas. A tedy i když k volbám nejdu, vlastně s celým tím cirkusem tiše souhlasím.

K tomu celé ty volby slouží, k získání našeho souhlasu s tím, že za nás bude rozhodovat někdo jiný – odevzdáme tímto aktem svou svobodnou vůli někomu jinému. Současně se ale nezbavíme odpovědnosti za to, co je naším jménem tímto delegátem vykonáno.

Nikdo nemá právo ovlivňovat svobodnou vůli jiné bytosti než sebe sama – to je základní KON vesmíru

A další z vesmírných KONů říká, že všechno má svou příčinu a následek. Náhody neexistují. Co zaseješ – to sklidíš (více o konech stavby světa můžete nalézt na http://www.slovanskakosile.cz/2019/06/09/kony-stavby-sveta/

Pokud informace o těchto dvou konech stavby světa aplikujeme na systém voleb, musíme dojít k názoru, že:

Volbami předáme svou svobodnou vůli „někomu“, ale to, co tento „někdo“ činí, činí našim jménem, a tedy my neseme karmické následky jeho konání.

Jak z toho ven?

Pokud jako já k volbám nechodíte, tak tentokrát běžte. A vhoďte svůj vlastní volební lístek například s tímto textem:

Beru si zpět svou svobodnou vůli. Nikdo mým jménem nemá právo cokoliv konat, ať farář, nebo politik, nebo kdokoliv jiný.

Pouze já, živý člověk, mám právo konat svým jménem ve světech Navi, Javi a Pravi.                                                                             Odmítám nést odpovědnost a následky konání jiných bytostí, kterým jsem v některém ze svých životů vědomě či nevědomě, či jen mlčením, dovolil, aby mým jménem jednaly.                                                  

V souladu s Kony Stavby Světa, nechť ony samy jedí ovoce svých činů.                                                           

 Tak se staň.

Na hmotné úrovni se prozatím nic nezmění, ale na té jemnohmotné informační rovině vás to osvobodí. Udělali jsme to zkusmo při volbách do evropského parlamentu a bylo to tam!

Tento náš návrh je určen pro ty, kteří k volbám nechodí. Pokud máte mezi stranami svého kandidáta a věříte, že pro vás může přinést změnu, po které toužíte, volte jej. Ale pokud už toho všeho máte dost, a jako my už víte, že volby nic nezmění, zkuste to udělat tak, jak to uděláme my.

Tím, že si svou svobodnou vůli takto vezmete zpět, nasměrujete následek konání tak, že najde svou skutečnou příčinu.

A na závěr mám přání pro všechny bytosti na světě.

Přání, které teď často vyslovuji:

Ať vesmír stonásobně vrátí každému to, co vysílá do světa.  

Archiv pořadů / Studio Trinec