24.9.2020 - SVCS studio Morava

2020-09-24 – Peter Insider – Skryté pozadí dění ve světě – live

– okolo Uralu a Kaukazu sa v novej realite bude točiť svet

– Slovania ako rasa s kľúčovým významom v novom kontexte existencie

– germánske kmene akceptovali Slovanov vďaka ich všeobecnej genetickej univerzálnosti

Peter Insider na Studiu Morava