23.10.2020 - SVCS studio Morava

2020-10-22 Peter Insider Odhaluje. Indicie – kam směřujeme

– čo je nulové kvantové pole

– nulové kvantové pole ako kľúč k spájaniu realít

– nový kontext existencie s odlišnými prírodovednými súvislosťami

Peter Insider na Studiu Morava