6.7.2021 - Martin Marcikán

2021-07-06 Debatní speciál VIII – Co pomůže české alternativě k úspěchu?

1. Jak je to vlastně s těmi vlasteneckými stranami?

2. Zohledňují alternativní politické strany ve svých programech potřebné systémové změny či nikoliv?

3. Obrana českých národních zájmů proti nástupu stran prosazujících cizí národní zájmy na úkor těch našich

4. Dosavadní postup alternativních sil byl zcela neefektivní a nemohl vést k pozitivnímu výsledku. Proč? Co hodlají tedy učinit alternativní strany k nápravě tohoto stavu, pokud vůbec chtějí mít výraznější vliv na dění na české politické scéně a zasahovat do naší politiky?

5. Jaký subjekt by měl stát v čele spojené kandidátky alternativních sil pro účel voleb?

(ten s dosud největší členskou či voličskou základnou, ten s největšími finančními prostředky nebo nositel progresivního programu schopného získat široké vrstvy našich občanů?)

Účastníci: –

JUDr. Karel Hais (místopředseda ANS)

Dr. Jaroslav Král (předseda strany Národní socialisté)

ing. Jaroslav Tichý

Tematické pořady debatní speciál / Dr. Jaroslav Král / Ing. Jaroslav Tichý / internetové rádio / JUDr. Karel Hais / SVCS / Svobodný vysílač CS /