27.7.2021 - Martin Marcikán

2021-07-27 Debatní speciál IX – Bc. Antonín Baudyš a Ing. Petr Ježek

Co pomůže české alternativě k úspěchu?“     (2. část)

Okruhy otázek

1.a/Jsou automaticky neparlamentní strany stranami alternativními?

b/Jaký program by měla prosazovat a hájit vlastenecká strana?

2. Dosavadní postupneparlamentních stran ve volbách byl setrvale neefektivní. V čemvidíte hlavní příčiny a co dělat k nápravě tohoto stavu?

3. Na základě čeho by seměly k volbám spojovat jednotlivé neparlamentní subjekty?

4. Jaký subjekt by mělstát v čele event. spojené kandidátky?

Ten, který má:

a/program schopný oslovit a získat širokou vrstvu voličů nebo

b/dosud největší členskou a voličskou základnu či

c/ největší finanční prostředky na volby, event..

d/nejlepší přístup do médií

e/v čele nejznámější celebritu.

5. Na jakém organizačnímprincipu by se měly neparlamentní strany k volbám případněspojovat?

6. Uvažuje či dokonce májiž některá neparlamentní strana ve svém programu prvotní plánsystémových změn či alespoň jeho náznak?

7. Uvažuje některáneparlamentní strana o konkrétnější podobě rekonstrukce českéekonomiky, školství a sociálního systému?

Už se perou! NSS zase zrušil respirátory a ostře se obul do vlády. Konečně! 

Cesta odpovědné společnosti – Obnovujeme Přirozený řád 

Česká strana národně sociální 

 – „Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.

Tomáš Baťa

Tematické pořady Antonín Baudyš / debatní speciál / Ing Petr Ježek / Ing. Jaroslav Tichý / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS /