28.7.2021 - Petr Václav

2021-07-27 – Pokřivená zrcadla tohoto světa s hosty Mgr. Luďkem Růžičkou a Mgr. Davidem Tygrem Plocem 177. díl – 151 min.

Rozdílné přístupy krajských organizací v obsazování kandidátních listin. Volný blok angažuje odvážné odborníky. Nestačí mít ambiciózní program, důležití jsou erudovaní odborníci k jeho realizaci. Proč je Volný blok trnem v oku současné politické garnituře, ale i mnohým z alternativy a vlastenecké scény? Marian Bojko a Lubomír Volný jsou „chybou v matrixu“ – celý Volný blok se stal „chybou v matrixu“. Kdo řídí kroky Jiřího Mrvy a dalších? Jaké změny mohou očekávat voliči v případě volebního úspěchu Volného bloku? Další zásah NSS proti opatřením MZČR. Alibismus, nebo domluvená hra? Iterakce s posluchači.

Archiv pořadů / Pokřivená zrcadla světa / S-koro-na -sci-fi / Volby 2021 chyba matrixu / host Mgr. David Tygr Ploc / host Mgr. Luděk Růžička / Jana Volfová / Lubomír Volný / Marian Bojko / osobnosti kandidátek / Petr Václav / pokřivená zrcadla tohoto světa / příběh Mrvy / Studio Midgard / volby 2021 / Volný blok / zrušení opatření MZ /