29.7.2021 - SVCS studio Morava

2021-07-29 – Peter Insider odhaluje

– nová realita a všeobecný kvalitatívny posun

– nová realita zadefinuje rovnoprávnejšiu spoločnosť

– nová realita vytvorí všeobecne akceptovateľný systém pre ľudí

Peter Insider na Studiu Morava