6.9.2021 - Petr Václav

2021-09-06 – Speciál Pokřivených zrcadel tohoto světa o tajných službách – host Mgr. Luděk Růžička -123 min.

Proč bude lepší rozpustit BiS? Příběh kolaborantů a škůdců státu v tajných službách! Jak jsou tajné služby zneužívány pro manipulaci voličů? Dějeprava o tajných službách. Víte, s jakými praktikami tajných služeb jste v současnosti konfrontováni? Jak probíhá zasahování a deformace informačního prostoru před volbami. Také se k vám doneslo, že Česká republika je zaregistrovanou firmou v Anglii? Co je a není na tom pravdy?

Archiv pořadů / Pokřivená zrcadla světa / Speciály / Studio MIDGARD / Volby 2021 Afghánistán / agenti / BIS / host Mgr. Luděk Růžička / kolaboranti / lži / manipulace / ovlivňování / Petr Václav / pokřivená zrcadla tohoto světa / služba cizím mocnostem / speciál / Studio Midgard / tajné služby / velezrada / volby 2021 / zrádci /