13.9.2021 - Petr Václav

2021-09-13 – Komentované čtení ze zajímavých knih 126. díl – 120 min.

Čteme si z knihy Marie Šulcové Poločas nadějí o životě a díle Karla Čapka a jeho rodině.

Archiv pořadů / Komentované čtení z knih / Studio MIDGARD Československo / Josef Čapek / Karel Čapek / komentované čtení / Krakatit / Marie Šulcová / Petr Václav / Poločas nadějí / Roboti / Studio Midgard / Ze života hmyzu /