19.10.2021 - Martin Marcikán

2021-10-19 České národní zájmy vs. Evropská unie

1. České národní zájmy a jejich význam pro naše občany a stát;

2. Naše další ukotvení na mezinárodní scéně

3. Může se náš stát opět postavit na nohy?

Hosté:    Ing. Jaroslav Tichý

              Matěj Gregor

Odchod.eu

Ústava České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1

Ekonóm Kovanda: Zelená dohoda privedie Európu ku kolapsu strednej triedy

https://www.hlavnespravy.sk/ekonom-kovanda-zelena-dohoda-privedie-europu-ku-kolapsu-strednej-triedy/2718562

Suverenita české národní zájmy / debatní speciál / Evropská unie / Ing. Jaroslav Tichý / Matěj Gregor / Studio Kadaň / SVCS /