19.10.2021 - Petr Václav

2021-10-19 – Pokřivená zrcadla tohoto světa s hosty Mgr. Milenou Míčovou a Davidem Formánkem 189. díl – 124 min.

Jak se máme připravit na život bez elektřiny? Máme v zásobě dostatek jídla, pokud nebudou otevřené obchody? Umíme ještě uskladnit potraviny bez mrazáku a ledničky? Návody přinesla do pořadu Mgr. Milena Míčová. David Formánek informoval: Jaké covidprotestní aktivity probíhají ve světě? Co vše bylo diskutováno na konferenci lékařů a vědců v Německu? Obsah „vakcín“ a dopady na organismus jsou skandálním usvědčením z genocidy! Česká lékařská komora deklaruje svoji kolaboraci a korupčnictví!

Archiv pořadů / Pokřivená zrcadla světa / S-koro-na -sci-fi / Studio MIDGARD / Volby 2021 bezpráví / blackout / Česká lékařská komora / covid-protesty / covidová mafie / David Formánek / fašizace / Genocida / GMO homo Pfizer / kolaborace / korupčníci / Mgr. Milena Míčová / obsah vakcín / otroci / Petr Václav / pokřivená zrcadla tohoto světa / potraviny / Studio Midgard / zásoby /