9.11.2021 - Martin Marcikán

2021-11-09 Debatní speciál XV – České národní zájmy…

České národní zájmy ve světle sněmovních voleb  2021

 1. Základní specifikace vnějších a vnitřních zájmů státu a jejich význam

 2. Proč se neobjevily české národní zájmy jako nosné téma u žádného 

     z účastníků říjnových voleb

 3. Proč jsou tak malé rozdíly mezi volebními programy neparlamentních a 

     parlamentních stran

 4. České národní zájmy v souvislosti s uskupením zemí V4+

 5. Jak postupovat k prosazení českých národních zájmů

Hosté

– Michal Havlíček – člen předsednictva ústřední rady hnutí BOS

 – Mgr. Luděk Růžička – Volný blok, předseda kraje Vysočina

 – ing. Jaroslav Tichý

Suverenita české národní zájmy / host Mgr. Luděk Růžička / Ing. Jaroslav Tichý / Michal Havlíček / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS /