16.11.2021 - Petr Václav

2021-11-16 – Pokřivená zrcadla tohoto světa 193. díl – 131 min.

Nalézáme se v lepších, nebo horších podmínkách pro odboj než za Protektorátu? Jakými prostředky je vedena současná psychologická válka proti lidstvu? Proč je strach klíčovým nástrojem psycho útočníků? Jak důležitý je význam pochopení oč se přesně jedná a zvolení správné taktiky a strategie boje? Nedělejme to, k čemu nás provokují, převezměme iniciativu a začněme chod událostí řídit sami! Imunolog Karel Drbal na ČT24 opět skóroval! Zatím riskujeme hmotné požitky, ještě nám nejde o život! – nalezneme odvahu?

Archiv pořadů / Pokřivená zrcadla světa / S-koro-na -sci-fi / Studio MIDGARD aplikovaná psychologie / Covid agenda / covid mafie / ČT24 / imunolog Karel Drbal / nástroje / otroctví / Petr Václav / pokřivená zrcadla tohoto světa / převezměme řízení / prostředky / protektorát / psychologická válka / psychoútoky / strach / strategie / stres / Studio Midgard / taktika / zdraví / Život /