25.11.2021 - SVCS studio Morava

2021-11-24 – Peter Insider odhaluje

– špeciálni agenti sa nevzdajú bez boja

– špeciálni agenti zneužili vzájomnú dôveru a jednotu

– špeciálnych agentov zastaví jedine kolektívne vedomie

Peter Insider na Studiu Morava