13.1.2022 - Martin Marcikán

2022-01-11 Historie existence mimozemských entit na Zemi

Hosté: Mgr. Svobodová Křešová

             Ing. Jaroslav Tichý


1.časť: Hra bohov trvajúca 1,5 mld rokov sa skončila, nastáva koniec časov

 https://www.slovanskenoviny.sk/1-6-hra-bohov-trvajuca-15-mld-rokov-sa-skoncila-nastava-koniec-casov/


2.časť: Hra bohov trvajúca 1,5 mld rokov sa skončila, nastáva koniec časov

 https://www.slovanskenoviny.sk/2-cast-hra-bohov-trvajuca-15-mld-rokov-sa-skoncila-nastava-koniec-casov/


3. časť: Hra bohov trvajúca 1,5 mld rokov sa skončila, nastáva koniec časov

Pořad na Odysee – VIDEO

https://odysee.com/@radiosv.studiokadan:6/2022-01-11-Historie-existence-mimozemsk%C3%BDch-entit-na-Zemi:1

Tematické pořady informační válka / Ing. Jaroslav Tichý / Mgr. Andrea Svobodová Křešová / Mimozemšťané / SVCS / Svobodný vysílač CS /