30.1.2022 - Martin Marcikán

2022-01-30 O Společnosti lidství VIII – Společnost lidství

Společnost je skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce. Členové společnosti mohou pocházet z různých etnických skupin, mohou ale mít i různý věk, pohlaví, státní příslušnost nebo náboženské vyznání. Společnost může být např. národ, občanéstátu nebo širší kulturní skupina (např. západní kultura). Společnost je rovněž označení pro zájmová seskupení typu řádů (například církevních atd.), profesních skupin, odborných organizací, ale i jiných sdružení či spolků.[1] Společností lze tak rozumět specifický sociální útvar, zpravidla účelově uspořádaný s vlastním, od jiných sociálních útvarů více nebo méně odlišným hodnotovým a normativním systémem, jímž realizuje své cíle. Jde tedy o sociální systém v nejobecnějším a nejširším slova smyslu, který je abstrakcí.[2]


„Co teď chceme je bližší kontakt a lepší porozumění mezi individualitami a komunitami celé planety, a eliminace egoismu a pýchy, která vždycky uvrhne svět do pravěkého barbarství a svárů… Mír může přijít pouze jako přirozený důsledek univerzálního osvícení.“                                                                                              

— Nikola Tesla

„Pokud chcete nalézt tajemství vesmíru, je ukryto v pojmech energie, frekvence a vibrace.“    

                                                                                            — Nikola Tesla

CYMATICS: Science Vs. Music – Nigel Stanford
 https://www.youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs

8 CRAZY experiments with SOUND!
https://www.youtube.com/watch?v=rYrdiQckGhw

„Nechme budoucnost ať odhalí pravdu a hodnotí každého podle jeho práce a úspěchů. Přítomnost je jejich, budoucnost, pro kterou jsem skutečně pracoval, je má.“
                                                                                                               — Nikola Tesla


„Všichni jsme jedno.

Odděluje nás jen ega, přesvědčení a strachy.“                                                                                                        

       — Nikola Tesla

Přirozenost lidstvo / O společnosti lidství / Společnost / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS / Yanni Slánská /