2.3.2022 - Martin Marcikán

2022-02-27 Legitimní věřitelé ČR – Andrea Srbová

Andrea Srbová – Společenství legitimních věřitelů ČR

Bojujeme za obnovu právního státu, který nám byl, všem občanům ČR, prachsprostě ukraden a postupně rozkrádán. 
Tato země je naše! Je to naše vlast! 

https://www.slvcr.cz/Věřitel

Věřitel (latinsky creditor) je subjekt práva oprávněný ze závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužníkdluh vůči věřiteli.

Označení věřitel vzešlo ze skutečnosti, že půjčující osoba věřila, že jí dlužník dlužnou částku splatí.Legitimita

Legitimita (z lat. legitimus, oprávněný, od legem timere, být v souladu se zákonem[1]) je filosofický, politologický a zvláště pak právní pojem, který označuje právoplatnost, oprávněnost, a to buď oprávněnost vládnoucí moci, panovníka, nebo oprávněnost očekávání naplnění určitých požadavků.
Legitimita v právu

Legitimita v právu vyjadřuje ospravedlnění právního řádu nebo nějakého právem hodnoceného jednání. Přístupy k této otázce se liší podle konkrétní právněteoretické školy. Zejména zastánci přirozeného práva akcentují otázku oprávněnosti určitého chování, které může být třeba z hlediska právě platného pozitivního práva nezákonné, tradiční právní pozitivisté naopak prakticky ztotožňují legitimitu s legalitou. Pojetí otázky legitimity je v moderní době úzce spjato s právním státem a demokraticky vytvářeným právním řádem.[4] Např. ústavní soudce Antonín Procházka odmítá legitimitu práva, které není schvalováno většinou občanů, ale je tvořeno jen na základě mocenského monopolu 
Chronologie –


 https://www.slvcr.cz/chronologie/


Blog – 

https://www.slvcr.cz/blog/

Suverenita Andrea Srbová / legitimní věřitelé / právo / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS /