4.4.2022 - Martin Marcikán

2022-04-03 NWO je zde !!! / Pravda na dosah # 151

Přestože je v současnosti mediální prostor přehlcen Ukrajinsko – Ruským konfliktem, Evropská Unie připravuje na pozadí další prodlužování digitalizace lidských bytostí a současně diskreditace neočkovaných. Evropská Unie v loňském roce zavedla (nařízením EU 2021/953 o digitálním certifikátu EU COVID) tzv. kovidpas, tedy nástroj, který očkovaným přináší výrazná privilegia oproti neočkovaným. Kovidpas byl časově omezen do 30. června 2022.

Evropská Unie se nyní snaží platnost kovidpasu prodloužit o další rok, přestože je již zcela jasně prokázáno, že očkování nebrání šíření nákazy. Je tedy evidentní, že nejde o zdraví občanů a zvládání tzv. pandemie, ale o nástroj na kontrolu pohybu lidí a privilegizování těch, kteří si do těla nechají vpravit experimentální genetickou látku. Již nyní víme, že mRNA z očkovací látky se může vepsat do lidského genomu (na konferenci Corona-Duel o tom informoval prof. Jaroslav Turánek – https://www.youtube.com/watch?v=r4YjI54p–o&t=7163s), tedy děje se přesně to, o čem „vědci“ ještě před několika měsíci prohlašovali, že se nemůže stát, a že vakcína je v tomto ohledu zcela bezpečná. Navíc již existují vědecké důkazy o tom, že by vakcíny mohly podporovat nádorové bujení či například způsobit autoimunitní onemocnění.

Prodloužení kovidpasů je tak něco, čemu je nutné se postavit. Nyní je možné do 8. dubna zasílat připomínky k možnému prodloužení kovidpasů přímo komisi EU. Prosíme, zapojte se a vzkažte Evropské Unii, že kovidpasy skutečně nechceme! Odkaz s podrobnostmi a zaslání připomínek zde (připomínky je možné vkládat v českém jazyce): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Prodlouzeni-platnosti-narizeni-o-digitalnim-certifikatu-EU-COVID_cs (prostudujte si nejdříve Pravidla pro zpětnou vazbu: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/rules-feedback-and-suggestions_cs).

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojí. Je jen na nás samotných, jestli dopustíme pokračování a prohlubování covi-totality!

Za Deklaraci lékařů

Václav Hrabák

odkazy:

Záznam z projednávání Petice za zrušení pandemického zákona: https://www.youtube.com/watch?v=cOVhVTPrc8g

Corona-Duel: https://www.youtube.com/watch?v=r4YjI54p–o&t=7163s

Zaslání připomínek komisi EU k prodloužení platnosti kovidpasů: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Prodlouzeni-platnosti-narizeni-o-digitalnim-certifikatu-EU-COVID_cs

Petice za zrušení Pandemického zákona: https://www.petice.com/petice_ans_za_zrueni_pandemickeho_zakona

Politická práva

Čl. 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.
 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2Neváhejte ….. než to vypnou

A Západ si stále kope hrob a cpe tam zbraně místo ekonomické a humanitární pomoci!

….. přeposílám, byla by škoda to vypnout, považuji to za reálnou, docela i objektivní

přijatelnou úvahu, včetně odsouzení válečného konfliktu !!!


Skutečně v podstatě nestranný rozbor situace, jak dlouhodobě vznikala a proč se

právě vyvinula takovou jaká je. Jaká je ale perspektiva těch sousedících národů.

Co vlastně můžou?


https://www.youtube.com/watch?v=DMfGIOBV-Yc&t=1s

Zuzi Czech

Nikdy nezapomeňte na to, jak oddělovali lidi, separovali manžele, rodiny, dospělé děti od starých rodičů. Nezapomeňte na to, jak vám zakazovali vycházet, vidět se, jak vás strašili a doteď straší, jak lhali a lžou, jak způsobují paniku. Nezapomeňte na to, jak vám pod pohrůžkami nutili injekce, kterou jste nechtěli, jak vám nutili náhubky pod pokutou. Nezapomeňte na to, jak z vás dělali blbce, co se nemůžou svobodně rozhodnout. My v Kanadě stále žijeme pod diktátorským nařízením, my nezapomene nikdy.


Svět je jeviště: Teď se hraje Ukrajina! Covid a jeho hvězdy už netáhnou? Hlavní postavy, scénář a režie. Nejsou jen dvě volby. Proroctví zní jasně: Bůh zachrání Rusko, nikoli naopak!

https://www.protiproud.info/duchovni-svet/6385-svet-je-jeviste-ted-se-hraje-ukrajina-covid-a-jeho-hvezdy-uz-netahnou-hlavni-postavy-scenar-a-rezie-nejsou-jen-dve-volby-proroctvi-zni-jasne-buh-zachrani-rusko-nikoli-naopak.htm


Přílivová vlna probuzení zaplaví celý svět a nedá se zastavit!


https://vitazstvosvetla.org/prilivova-vlna-prebudenia-zaplavi-cely-svet-a-neda-sa-zastavit/To, co nebude v souladu s Novou Zemí, bude změněno


https://www.youtube.com/watch?v=kdPjvdHbu2c

Pravda na dosah naděje / NWO / NWO přichází / Pravda na dosah / pravda o vakcínách / probuzení / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS /