2.5.2022 - Tapin - Radio

2022-05-02 – 1/2 2. světová válka: ? Skupiny v zákulisí, zakázaný projev Bena Freedmana a plánování Pearl Harboru

Hovory u klábosnice

Komentáře

 • Darina Urbankova napsal:

  Dobrý deň, pán Vítek,
  velikánska vďaka za všetky informácie na všetkých programoch Svobodného vysílače . Počúvam mnohé a nemôžem nič komentovať, lebo v oblasti histórie som len absolventkou stredoškolského dejepisu, ako nám historické udalosti vysvetľovali v dávnej minulosti,(dnes mám už 78 rokov). Som však skúsená prekladateľka právnych a právnických textov, Preto chcem zareagovať na drobnú(maličkú chybičku v programe z 2. 5. 2O22 v 1. časti o 2, svetovej vojne. Preklad bol skvelý, lebo bolo všetko jasné a logicky konštruované. Originál som síce nepočula, lebo bol len ukážkový, ale som presvedčená, že p. Freedman použil konštrukciu WHEN THE JUDGE CHARGED THE JURY…., v tomto kontexte sloveso CHARGE znamená THE JUDGE INSTRUCTED THE JURY, teda sudca inštruoval, poskytoval poučenie porote (laická porota potrebuje od sudcu poučenie v niektorých zásadných procesných otázkach). Homonymné sloveso to CHARGE, napr. v kontexte TO CHARGE AN OFFENDER, znamená obviniť páchateľa (čo robí polícia, alebo aj súkromní osoba) , na základe čoho môže byť taká osoba napokon OBŹALOVANÁ (ak súd uzná, že na to existuje dostatok dôkazov, na základe ktorých súd vydá dokument : INCITMENT a osoba je INDICTED.. Zbytočne to naťahujem, ale jednoducho sudca neobžalúva porotu, len ju poúča..
  Preklad je mimoriadne náročná úloha, ja som preložila desiatky tisícov strán odbornej aj umeleckej literatúry a vždy som bola vďačná za každú cennú radu. Zoberte to, prosím, nie ako kritiku, ale konzultáciu, hoci nevyžiadanú, ale odovzdanú s úctou a z vďaky za všetko, čo ste naštudovali a čo nám odovzdávate…

  Veľa dobrého zdravia a ďalších tvorivých síl.
  Darina Urbánková .